Kongre Hareketi

BDP-BLOK vekilleri, TBMM çalışmalarına katılacaklarını açıkladılar. Birçok yönden bu kararlarını olumlu buluyor ve destekliyorum. AKP iktidarının savaşı tırmandırdığı bir dönemde TBMM çalışmalarının bir şeyi değiştirmeyeceği, BDP-BLOK vekillerinin AKP faşizmini meşrulaştıracakları gibi endişelere de katılmıyorum. BDP-BLOK vekilleri halkın temel istemlerinin sözcülüğünü yaptıkları sürece, bu mücadeleyi verdikleri sürece böyle bir tehlike söz konusu olamaz. İleride, açık mücadele alanlarının tümden bastırılması durumunda elbette gelişmeler değerlendirilir ve yeni kararlar gündeme gelebilir.
Bugün temel görev ırkçı-faşist imha savaşına karşı olan, sistemin zulmü altında inleyen tüm ezilenlerin ortak mücadelesini yükseltmektir. Bugüne kadar ezilenlerin hepsi kendi güçleri yettiği kadar mücadele ettiler. Ama kısmi başarılar elde etseler de ödedikleri bedellere rağmen, tek tek hiç birinin gücü sistem karşısında kesin başarıya ulaşamadı. . Hatta sistem tarafından acımasızca bastırıldı ya da yozlaştırılıp saptırıldı. Bu mücadelelerin tek tek başarı şansı azaldı. Bu durum, genelde ezilenlerin moral üstünlüğü yitirmesine neden oldu. Siyasette AKP ve CHP’nin yedeğine düştüler.
12 Haziran seçimleri öncesi oluşturulan Emek- Demokrasi ve Özgürlük bloku ezilenlerin tümüne umut ve güven vermiştir. Bu nedenle, canlı bir seçim süreci sonrası her türlü baskı ve zulme rağmen büyük başarı kazanmıştır. Kısa sürede yapılan çalışmaların birçok eksiği olsa da halktan büyük ilgi ve destek görmüştür. Blok bileşenlerinin o zaman halka verdiği “sadece seçim işbirliği değil kalıcı bir mücadele birliği” sözü seçim sonrası unutulmamış ve çalışmalar sürdürülmüştür.
Kongre hazırlık çalışmaları, program taslağı göz önüne alınırsa geçmişten beri yapılan sol örgütler arası güç-eylem birliklerinden ya da örgütsel birliklerden farklı bir yapılaşma olduğunu görüyoruz. Yani belli örgütlerin uzlaştığı temellerde, onların aritmetik toplamı olan bir platform kurulmuyor. Belli örgütler de dahil olmak üzere bütün ezilenlerin kendi örgütlülükleri ve kendi istemleriyle katıldığı, acil- ortak hedefler için mücadeleyi temel alan bir hareket örgütleniyor. Ayrıca var olan örgütlerin hiç birinin üyesi olmasa da emek-demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yer almış-alacak bireylerin de kendisini ifade edebileceği bir mücadele platformu söz konusu.
Kongre Hareketi her yönden tıkanan ve halkın sırtında bir yük haline gelen sistemin sırtımızdan atılması ve halkın özlemlerine uygun bir açılım yapılabilmesi için atılan bir adımdır. Artık ezilenler birer küçük lokma olarak sistem tarafından yutulamayacak tam tersine sisteme alternatiflerini ortaya koyacaklardır. Kendi iradelerinin ve alternatiflerinin kazanması için ortak mücadeleyi yükselteceklerdir.
Baskı, zulüm, imha, haksızlık, hukuksuzluk, soygun düzenine karşı olan bütün güç ve kişilerin Kongre Hareketi’ne destek vermesi ve katılımı halklarımızın özgürlük mücadelesine büyük katkı sağlayacaktır. Hatta büyük bir sıçrama gerçekleştirecektir. Siyaset sahnesinde yok sayılan, işkencelerde ve zindanlarda yok edilmek istenen halklarımızın gerçek muhalefet hareketi sokakları ve meydanları fethetme gücüne ulaşacaktır. AKP iktidarının BDP ve Blok bileşenlerine yönelik hukuk dışı saldırıları bunu görmüş olmalarındandır. Ama saldırıları, cinayetleri, utanmaz medyanın sinir harbi yöntemleri akan suya kilit vuramayacaktır. Halklarımız kendi oluşturduğu kongre zemininde kendi örgütlü gücüyle demokratik iradesini hayata geçirecektir.
Kongre Hareketi’nin hepimize yaptığı mücadele çağrısı şöyle:
“Bizler, seçim sürecinde oluşturduğumuz Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun ortaya çıkardığı başarının yarattığı umut ve heyecanla tüm toplumsal muhalefet kesimlerini, demokratik direniş odaklarını, demokrasi, eşitlik ve barış mücadelesi veren tüm özneleri, ortak bir mücadele hattında buluşturmanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Kongre sürecinde farklılığımızı ve çeşitliliğimizi birlikte mücadelemizi güçlendirecek temel politik değerler olarak görüyor, tüm ezilenlerin birliği için attığımız bu ilk adımda herkesi birlikte yol almaya çağırıyoruz.”