Kötülüğün Koalisyonu = AKP/MHP!

Türkiye tarihinin en vizyonsuz; en saçma sapan adamları tarafından yönetiliyor; şu anda Türkiye’yi yöneten ekibin kendi iktidarını ne pahasına olursa olsun sürdürmek dışında; ne bölgeye ne de Türkiye’ye yönelik kapsamlı hiç bir stratejisi yok!

Eskiden AKP’nin en azından toplumun bir bölümünü heyecanlandıran bir “2023 Hedefi” vardı; şimdilerde artık AKP çevreleri de dahil kimse bunu konuşmaya bile değer bulmuyor!

Kibiri tarif etmek için sıkça kullanılan “Balerin/Fil” metaforu AKP Hükümetlerini en iyi anlatan kavramlardan biri haline geldi!

Her defasında bölgesel politikalarda “mazlumların koruyucusu, düzen kurucu güç” olma iddasındaki AKP yönetimindeki Türkiye, etrafında varolan bütün çevreler tarafından sorunların asıl nedeni olarak görülüyor.

Fakat Havuz medyası ısrarla “oyun kuran, adalet dağıtan AKP” imajını içeriye propaganda etmeye devam ediyor.

Güneyde Nusayriler ve Kürtler düşmanlaştırılmış, son bir kaç yıldır Arapların önemli bir kısmı Türkiye’yi artık hasım ülke olarak görüyorlar! 

Irak’ta Barzani yönetimiyle tamamen taktik menfaat ilişkileri; merkezi hükümetle kibirli, yukardan aşağılayıcı bir tavırla sürdürlen ilişkiler, Türkmenleri bile; Sünni, Şii diye ayıran tutumlar Türkiye’yi bir oyun kurucu olarak değil oyun bozan, bölen parçalayan bir güç olarak konumlandırıyor.

Hiçbir tutarlılığı olmayan; bu gün söylediğini yarın yalanlayan bu ekip bölgede yaşanan insanlık dramının birinci dereceden sorumlusudur. 

Bölgesel sorunlar karşısında çaresizliğe düşen; bütün çabalarına rağmen içerde; başta Kürtler olmak üzere, toplumun diğer muhalif kesimlerini bir türlü kontrol altına alamayan AKP iktidarı ve etrafındaki rantçı çevreler; öfkeden deliye dönüyorlar.

“Türkiye toplumu tarihinin en kötü zamanından geçiyor!” 

Önce bu gerçeği tespit etmeden yolumuza devam edemeyiz!

Maalesef AKP iktidarı ve medyasının propaganda ettiği; “Kürdü, Alevi’yi, Solcuyu, Ateisti, Batı’yı, Şii’yi” aklınıza kim geliyorsa ötekileştiren bu siyasetin Türk halkında bir karşılığı var.

AKP iktidarı ile Türk toplumunun önemli bir kesiminde bastırılmış halde duran; başka inançlara karşı duyulan öfke; Kürt, Alevi/Şii, Solcu ve Batı karşıtlığı neredeyse IŞİD’le aynı dalga boyunda açığa çıkmıştır. 

Daha düne kadar bir birine söylemedik laf bırakmayan AKP/ MHP ortaklığını bu büyük kötülüğün; Kürt, Alevi, Solcu, Batı karşıtılığının koalisyonu olarak görmek gerekir.

Burada söz konusu olan şey basit bir iktidar pazarlığının çok ötesindedir. 

Bu iki kötücül güç; dar anlamda basit bir iktidar pazarlığı yapmıyorlar; muhattabı olduğumuz şey bunu çok aşıyor! 

Türkiye toplumu hem aşağıdan gelen gerici dalga, hem de yukarda AKP ve MHP’nin birlikte kurguladıkları “türkçü” “islamofaşizme” doğru hızla sürükleniyor. 

Otuz yılı aşan “Özgürlük Mücadelesinin” kazanımları ve Kürt halkında yarattığı karşılık; Alevilerin toplumsal olarak daha görünür hale gelmesi, demokrasi mücadelesinin HDP ile yakaladığı düzey; AKP-MHP gibi iki kötücül, demokrasi düşmanı gücü bir araya getirdi. 

Türkiye toplumunun en kötülerinin koalisyonu belki bir süreliğine bütün topluma kaybettirebilir, ama onlar da kazanamayacak!

Eninde sonunda bu ülkede demokrasi kazanacak!