Kürt kadınların birliği erkek faşizminin sonu olacak

Kürt halkı ve Kürdistan coğrafyasının tarihsel, kültürel ve direniş gerçeğine, özgür geleceğine büyük bir cesaret ve direnişle sahip çıkan, öncülük eden Kürt kadınlar, Kürt ulusal birliğinin sağlanması açısından da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Kürt kadınlar, Kürt ulusal birliğine gidecek yolu aydınlatırken, demokratik ulus birliğinin de garantörü olma iddiasını taşıyor. 2010 yılında Amed’de birincisi ve 2012’de Hewlêr’de ikincisi gerçekleşen Ulusal Kürt Kadın Konferanslarından sonra, Kürt kadınları şimdi de Ulusal Kürt Kadın Konferansı’nın üçüncüsünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu amaçla 9 Temmuz günü Başurê Kürdistan’ın Silêmanî kentinde dört parça Kürdistan ve Avrupa’dan 80 delegenin katılımıyla önemli bir çalıştay gerçekleştirildi. 

Çalıştay, Kürdistan Kadınlar Topluluğu’nun (KJK) öncülüğünde yapıldı. Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesinin güçlü bir örgütlülükle ancak başarılabileceği perspektifiyle hareket eden KJK, dört parça Kürdistan’da mücadele yürüten tüm Kürt kadınlar açısından da dikkate değer bir örnek yapılanmaya sahip. Yine tüm Kürt kadınlarını kapsayan, kucaklayan bir çatı da aynı zamanda. İdeolojik parti yapılanmalarından, siyasal, toplumsal ve öz savunma yapılanmalarına kadar dört parça Kürdistan ve yurtdışındaki tüm Kürt kadınları kendisini KJK çatısı altında ifade etme, örgütleme fırsatına sahip. Yanı sıra Kürt kadınlarının mücadele ve örgütlenme düzeyini Ortadoğu ve dünya kadınlarıyla buluşturma, tüm dünya kadınlarını da Kürt kadınlarının başlatmış olduğu özgürlük mücadelesine ortak etme, katma arayış ve çabası içerisinde. Çok renkli ve zengin bir kültüre sahip olan Kürt kadınlarını buluşturup ortaklaştırdığı ve büyük bir örgütlenmeye kavuşturduğu kadar dünyanın birçok ülkesinden kadınları da Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesine çekmeyi başaran bir yapılanma. 

Kürt kadınların Kürdistan coğrafyasında milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, dinciliğe ve bunların bir bütün toplamı olan ulus devlet ve faşizme karşı mücadelesini tüm dünya kadınlarına mal ederek evrensel kılmayı amaçlamaktadır. Kürdistan’ı dört parçaya bölen ve Ortadoğu coğrafyasını savaşla sonu gelmeyen acılara mahkum eden erkek egemenliğine, onun yaratmış olduğu gerici sisteme, zihniyete karşı görkemli bir direniş yürütmekte. KJK’nin öncülüğü sıraladığım tüm bu niteliklerinden de yola çıkarak bu açıdan önemli ve birleştirici güce sahip. Tüm Kürt kadınların da benimsediği, sahiplendiği bir kimlik olması itibariyle, ulusal birliğe doğru atacağı adımların da başarı şansının daha yüksek olacağını göstermektedir. 

Kürt kadınların yakalayacağı birlik, ortak mücadele ruhu ve örgütlenmesini de açığa çıkaracaktır. Kürt kadınları bu birliği sağlarsa, Ortadoğulu kadınların özgürlük eğilimi güçlenecek, bu birlikten cesaret ve ilham alarak, özgür anların inşa gücü olma iddiaları daha fazla gelişecektir. İlk ezilen, soykırıma uğrayan cins, sınıf ve ulus olan kadınların Ortadoğu ve tüm dünyada özgürlük direnişleri daha da yükselecektir. Bu birlik tüm Ortadoğu kadınlarına da birlik olma ilhamı verecek ve bu birlik Kürdistan’dan Ortadoğu’ya, oradan tüm dünyaya yayılan bir kadın birliğini, ortaklaşmasını ve buluşmasını sağlayacaktır. O zaman tüm insanlığın arzuladığı özgür, eşit ve adil bir yaşam mümkün olabilecektir. Bu birlik, kadınların ve halkların yaşadığı soykırıma, bunların hepsinin kaynağı olan erkek faşizmine son verecektir. Kürt kadınları bu bakımdan öncü, öncü olduğu kadar da tüm dünya kadınlarını buluşturan, özgürlük mücadelelerini ortaklaştıran köprüdür. Birlik olma çağrısına bu yüzden Kürt kadınları dört elle sarılmalı ve insanlığın kurtuluşu için demokratik ulus birliğini mutlaka sağlamalıdır. Zarifelerden Sakine Cansızlara, Mîna QaZ^zîlerden Şîrîn Elemhulîlere, Hefsexan Neqîplerden Leyla Qasimlara ve Arîn Mîrkanlara ulaşan Kürt kadınlarının özgürlük ve direniş mirası, bu birlikle mutlaka tüm dünya kadınlarına taşırılmalı.   

Bu birlik, dört parça Kürdistan’da özgür bir gelecek ve statü mücadelesi yürüten Kürt halkının kazanımlarını da kuşkusuz garanti altına alacaktır. Kürt ulusal birliğinin sağlanması yönünde başlatılan girişimlerin sonuç alıcı olmasına da büyük bir katkı sunacaktır. Bu açıdan tarihi ve önemli bir adımdır. Demokratik ulus birliğinin yakalanmasıyla birlikte Kürt kadınlar Ortadoğu ve dünya kadın özgürlük mücadelesine daha güçlü odaklanacaktır. Bu anlamda tüm Kürt kadınlar da sağlanacak bu birlikle Kürt halkının özgür geleceğini garanti altına alacaklarının bilinciyle sahiplenmeli ve başarısı için büyük bir çaba sarf etmelidir.