Kürtlerin bir sorunu var mı?

‘Kardeşim ne Kürt sorunu ya!!!’ Türkiye’nin ajandası bu mu?

Șunu anladım: Eğer sorun yaratırsanız, bașkası için sorun olursunuz. 

Bunun için de ‘Roboski Tayyip’i doğru okumak gerekiyor.

Kürtlerin surunu var. 

Bir türlü AKP’den kurtulmayan Kürtlerin "sosyogen" bozukluğu var.

Erdoğan’ın seruma bağladığı onlarca ‘Kürt aydını’nın, merkez güçten kopmama sorunu var.

Sosyogeni yüksek düzeyde bozuk Mehmet Metiner gibilerine ‘politik korucu’ olmak dıșında bir seçenek bırakılmaması sorunu var.

İkinci Mehmet Metiner olma yolunda azimle ilerleyen Muhsin Kızılkaya’yı televizyon kanallarında dinleyen Erdoğan’ın neden bir Kürt sorunu olsun ki!?

Peki, Türkiye adına konușan Erdoğan, Kürt sorunu olmadığını söylemekle ne dedi?

Tercüme ediyorum: Erdoğan, sisteminin dayandığı Kürtler ile dünyaya bir poz verse; bu ‘mutlu sahne’yle bir Kürt sorununun olmadığını iddia etse; Kürt ‘milli giysileri’yle Ankara’ya davet edilen onlarca korucubașı ‘Mürt șahsiyetleri’ne eklese; Miroğlu ve arkadașlarını da bașka bir ‘siyasi manga’ olarak eklese, Kürt sorunu olmayan bir Erdoğan tablosu çıkmaz mı?..

Kürtlerin sorunu var?

Erdoğan’ın dile getirdiği bu.

Romanların da sorunu var.

Lazların da….

Erdoğan’ın bile sorunu var.

Kendisiyle, Hakan Fidan’la (kalmadı).

Gül ile (tehdit yoluyla halledilecek).

Arınç ile (diskalfiye edildi).

Dvutoğlu’yla (çapsız bıraktı).

Gördünüz mü? Erdoğan’ın, Lazların sorunları olduğu gibi, Kürtlerin de sorunu var.

Böyle olunca da: normal.

Eroğan için pek sorun gibi görünmüyor, çünkü herkesin sorunu var; Kürt sorunu yok!

Buna rağmen Erdoğan’ın son ve bana hiç de sürpriz gibi gelemeyen sözlerini dinleyen Kürdistan’da yașayan herkesin bir sorunu olabileceğine inanıyorum.

O zaman Erdoğan ‘doğru’ söylemiyor mu?

Erdoğan’ın Kürt sorunu yok.

Erdoğan’ın PKK sorunu var.

Erdoğan’ın KCK sorunu var.

Erdoğan’ın HDP sorunu da var.

Bir de Erdoğan’ın Demirtaș sorunu var.

Erdoğan’ın Kandil sorunu var.

Erdoğan’ın Roboskî ve Paris katliamlarının mağduru olduğunun bilincine varan milyonlarla bir sorunu var. Ama bunların tümünü topladığınızda, Erdoğan’ın Kürt sorunu yok! 

Tam bir cümle kuruyor ve "Kardeşim ne Kürt sorunu ya!!!" diyor.

Demek ki ‘sorun bildiği’ Kürtlerin kıymeti harbiyesi hiç yok.

Ruh haline gelince; Kürdistan’da kapılarını Erdoğan’a, sömürgeciliğe kapamamıșlar olduğu müddetçe, Erdoğan da sorununun olduğu Kürtlerin üstesinden gelebileceğini düșünüyor.

Kürtleri ‘mutlak yok’ sayıyor; mutlak yoketmek istediği için.

Önerim: Kürdistan’daki halklar ișgale rağmen sosyal yașamlarını sömürgeci sistem dıșında inșa ettikleri oranda, Ankara’daki bu adamın daha da histerik çıkıșlar yapmasına alıșın. 

Daha da beter olsun!Dev……