Legal qadroların qorunmasi

Bundan tam 2 yıl önce DBP’nın yönetımınde olan belediyeleri qayyumlarla gaspêttiler. Dernekler qapatıldi, ğezteler, ajanslar, tv qanallari we daha biçoq qurum qapatıldi. Bu qurumların ne qadar eşyasi, parasi filan warsa hepsıne qondilar. On binlerce qadro belediyeden, üniverstelerden, memurluxtan filan ixraç êdıldi, tutuqlandi. Uzatmayayım, hepınız az çoq bılisız zaten.

Qırsala da çoq yoğun saldıriların olduği dönemdi. Eyalete gittım. Doqsanlardan beri beni taniyan bi arqaaşın qomutasında “acil müdahale ğrubi” Hezro’ya gelmişti. O arqaaş dêdi Reco son durum nedır? Dêdım walla heval Diyarbaqır’da legal qadro qalmamiş, qurumlar pırpar gibi döküli. Dêdi ne yap êt legal qadroların tasfiyesıni engelle. Dêdım walla heqlisen hele bax elelok yawrisi gibi hepsıni toplilar. Dêdi yaw düşmanın elıne qolayca gêçmemax da bi newi öz sawunmadır, onbinlerce qadro nasıl ewınden alınır? Dêdım legal alan işte, hêç bi zaman mücadelenın ruhuni anlamadilar ki.. Dêdi neyse artıq ne dêsax boş, bari qalanlar güvenli bi alana çekılsınler. Dêdım elımden geleni yapacağım heval. Dêdi zaten son umut sensen, quranıma yoqsa legal alan qadro açığıni qapatmax için bızden qadro ister. Birbırımıze başarilar dileyıp wedalaştıx.

***

Diyarbaqır’a döndüm. Mehleleri, parqlari geziyem, uzaqtan parti binasıni gözliyem hema ortada qadro madro yoq. İçımden dêdım walla dêmax dewlet acemileri toplamiş, esas qadrolar yeraltına çekılmişler. Aqşam Sedo we Meheme ile buluştum. Dêdım son günlerde hêç legal alan qadrosi gördüz? Meheme dêdi yaw ma qadro mi qaldi, günde 100-200 gözalti war. Sedo dêdi onlari da anlamax lazım aslında. Dêdım nasıl? Dêdi ma bütün arqaaşlari tutuqlanmiş, insan tek qalınca cani sıqıli, o yüzden bence kendilerıni ixbar êdiler. Dêdım manyaxsan wula, bunlar hareketın qurumlarıni emanet êttıği qadrolardır, êle şey mi olur? Sedo dêdi ne bileyım, hanê senle Meheme tutuqlansanız ben, yani şey, insan duygusal bi warlıxtır anlisan? Dêdım biz her şeyden önce dewrımciyız arqaaşlar, başarinın olmadıği yerde dostluğumuz olsa ne işe yarar? Sedo başıni ögüne egdi. Meheme dêdi êê nyapax Reco? Dêdım bu daqqadan sonra hêç bi qadro TC’nın elıne düşmeyecax! Bunların gözleri faltaşi gibi açıldi qoro halınde dêdiler nasıl? Dêdım qadroların gêri çekılmesi sürecıni başlatacağız, ulaşabıldığınız kim warsa not alın ona göre planlama yapacağız. Sedo dêdi doqsanlar ruhuna dönüş! Meheme dêdi senın rebbıne qurban Reco, herkes sürece müdahale êttığıni anlayacax. Dêdım bu qurumlardaki her qadroda bızım emegımız war, seyirci qalamayız. O qararlaşmayla ayrıldıx.

***

İki hafta boyunca hangi qurumda kim tutuqlanmamiş ögrendıx. Durum degerlendırmesi için bi araya geldıx. Her birımızde bi liste war. Sedo dêdi legal partide nêredeyse qadro qalmamiş, dernekler we sendiqalarda da hema söle durum ayni. Meheme dêdi belediye we basın da êle. Dêdım KCK ana dawadan yargılananlar we cezaewi çıqışlilarda durum o qadar kötü olmasa da tutuqlanmalar war. Listeleri yan yana getırdıx. Sıra geldi gêri çekılme için planlamaya. Sedo isimleri söyli, ben düzenlemeyi yapiyam, Meheme not tuti.

Sedo diyi Sadık heval, belediyeden ixraç. Diyem Rojava yerel yönetımlere taqwiye. Diyi Naciye heval, qadin hareketinden. Diyem Soran bölgesi qadın hareketi. Diyi Şêxmus heval, hem PKK hem de KCK’den cezaewınde qalmiş. Diyem Qandil’de başarıli olacağına güvenımız sonsuzdur. Diyi Dr.Ruken heval. Diyem Şengal sağlık birimi.

Bêlece elımizdeki tüm listeyi bitırdıx. Meheme dêdi Awrupa alanına hêç görevlendirme yapmadıx. Dêdım yaw orda herkes kendıne qadro diyi zaten, hem oraya giden bi daha dönmi hema bızım görevlendırme yaptığımız alanlar Kurdistan sahasidır. Sedo dêdi ma Kurdistan sadece Bakur degıl, hareketın qadrosi her parçada görev yapar.

Dêdım arqaaşlar bundan sonraki adım bu arqaaşlari sağ salim düzenlemelerıni yaptığımız alanlara ulaştırmax. Beni can qulağiyla dinliler. Dêdım bu arqaaşlara yeni görev yerlerıni bi notla bildırın, sonra peyder pey bunlari çıqarirız. Meheme dêdi asıl mesele orasi, oni nasıl yapacağız? Dêdım qamyonci xalê Menaf! Sedo dêdi hanê o ki Nurettin hevali onun qamyoniyla Başur’a, ordan Qandil’e gönderdıx? Dêdım ta kendisi. Sedo dêdi xalê Menaf qamyonda Tendurek ğrubuni taşısa, yol qontrolünde polêse “günlerdır yoldayam, uyqusuzam, hele xêrınıze birinız Agri’ya qadar sürün” deyip polêse taşıtır onlari. Dêdım yaw felakettır o, tam görev adami

En zor bölümi de tamamladıxtan sonra sıra çıqış yapacax arqaaşlara ulaşmaya we onlara notlari vêrmeye geldi.

Bazi günlerde günde sadece bu arqaaşa ulaşidıx. Ona noti vêr, xalê Menaf’a söle “arqaaşi istedıği yere güvenli bi şekılde ulaştır” talimati vêr, sonra günlerce bekle xalê Menaf gelsın u dêsın “arqaaş noqtaya ulaşti” sonra sıradakilere gêç. Bu bêle aylarca sürdi. Bi de inat yapanlar war. Diisen heval düşmanın yönelımi tasfiye amaçlidır, ma şarttir burda qalasan? “Heval belediyeyi gine alacağız, ben zabıta müdür yardımcisi olacağım” diyenden tutun “qıdem tazminatımi vêrmeden beni ixraç êttiler gereki tazminatımi alayım, pes êtmax bıze yaqışmaz” diyene qadar. Teww bazilari diidi heval quranıma üstümde hêç para yoq, hele partiye söle hema borca vêrsın, sonra öderem. Mecbur eyaletın ihtiyaçlari icin vêrdıği parayi onlara vêridım. Ne de olsa qadrodurlar

Neyse bêle 5-6 ay boyunca onlarca qadro gönderdıx. En son arqaaşlarla gine buluştıx. Dêdım listenızde çıqış yapmayan qaldi? Dêdiler yoq. Dêdım süper, o zaman ben gideyım eyalete rapori vêreyım. Sedo dêdi Botan’a gönderdığımız arqaaşlara selamımızi iletsınler. Meheme dêdi xêrıne Rojava’ya gönderdığım arqaaşlari da sor, gereki şimdi oradaki belediyeler büyükşehir ola. Dêdım temam.

Eyalete gittım. Moralım 1500. Bi dewrımcinin pratigi ortadaysa rapor teferruattır, ilkesınden hareketle rapor filan yazmadım. Qomtan geldi dêdi durumlar nasıl? Dêdım walla gelışmeler sızde. Dêdi nasıl yani? Sırtımi qayaya dayadım, uzaqtaki sıradağlara baxiyam. Dêdım Botan ğrubındaki arqaaşlar uyum soruni çekiler yoqsa yox? Dêdi Botan her daim direnışin qalesidır. Dêdım güzelll. Dêdım peki Rojava’ya gêçen qadrolar, onlar nasıl? Dêdi Reco heval Rojava’yi dünya göri zaten, söylemeye gerek war? Dêdım iyiii. Dêdım peki Şengal’e gönderdığımız sağlık ekibi? Dêdi hangi ekip? Ben dondum qaldım. Bu gine sordi, hangi sağlık ekibi? Dêdım gönderdığımız qadrolar war ya, Şengal ekibi yerıne ulaşmadi? Dêdi yaw Reco sen ne diisen, hangi qadroyi nereye gönderdız, ne zaman gönderdız? Dêdım hanê bızım şehirden çektığımız legal qadrolar wardi ya, Botan birligi, Rojava, Soran, Şeng… sözümi kesti. Dêdi eger seni 25 yıldır tanımasam dalğa gêçisen diyecağım, yaw bırax qadrolardaki çoğul ekini, senın gönderdığın tek bi kişi bile dêdığın yerlere ulaşmamiş. Dêdım eminsen? Dêdi ne dêmax eminsen, tabii ki eminem, buradaki her şeyle ilgili raporlar baan geli.

Hêç bişi diyemedım. Şoqtayam. Dêdi Reco saan 3 gün mühlet, şu işin aslıni astarıni ögren, hareketın dışarda qalan qadrolari nêredeyseler gelıp bilgi vêr yoqsa eski tanıdıx dinlemem seni soruşturmaya alacağım. Dêdım temam.

***

Doğrica Sedo we Meheme’yi buldum. Dêdiler xêrdır, bembeyaz olmişsan? Dêdım xalê Menaf qontradır, büyük ihtimalle bütün qadrolari infaz êtmiş. Sedo dêdi nasıl olur, arqaaşlar alanlarında degıller? Dêdım wula ne alanda olmasi, kimsenın onlardan xaberi bile yoq. Meheme dêdi tutuqlanmamişlar da. Dêdım o yüzden infazdan şüpheleniyem işte. Dêdiler ê nyapax? Dêdım büyük ihtimalle qontra Menaf şimdi MiT qorumasındadır hema ne yapıp êdıp oni ele gêçırıp çözmemız lazım yoqsa eyalet üçümüze de yanmiş motor yaği içırır. Sedo dêdi quranıma Ozgur Politika ğeztesınde ulusal xain ilan êdılırız.

Hemen qalktıx xalê Menaf’ın qamyonuni parq êttıği yere gittıx. Ewet, qamyon orda. Dêdım arqaaşlar muhtemelen etrafta MiT qadrolari war, qasada da tetikçiler war, çaxtırmadan sızma yapacağız. Sedo qamyonun sağından, Meheme solundan, ben de arqasından yanaştım. Pusu olsa bile üçümüz de ele gêçmeyiz bêlece. Neyse yawaşça qamyona qadar ilerledıx hema hêç kimse yoq ortalıxta. Hêcandan qalbım duracax gibi. Qamyonun ögünde buluştux dêdım arqa temız. Onlar dêdiler sağ we sol da temız. Dêdım ê bu qontra nêrde? Baxtım qamyonun şofêr bölümünden ses geldi. Bız olduğumuz yere çöktıx. Dêdım şşştt! Tuhaf bi ses. Diyi ğğrrrxxx qıxxxrrr. Sedo dêdi walla bence qontra Menaf içerde bi qadroyi boğaraq infaz êdi. Bağirarax dêdım wulaaannn xainnn! Qamyonun qapisına bi sarıldım, benım qapiyi açmamla Menaf’ın hawaaarrr diye bağırmasi bi oldi. Bi baxtım üstünde battaniye, gözleri beloq olmiş, maraton qoşan sporci gibi nefes almağa çalışi. Dêdi Reco! Dêdım partiden qurtulacağıni mi zannêttın, qontra! Sedo maxsus elıni cêbıne qoymiş qaşo silah war elınde. Meheme dêdi ötmeye başlasan iyi olur, objektiv xain! Bu afalladi. Dêdi yaw ne xaini, ne qontrasi, ne diisız sız? Dêdım saan tek sori soracağım, zamanımız yoq, qadrolarımız nêrde? Dêdi hepsıni istedıxlari yere bıraxtım, günlerce uyumadım, sızı eyalete şikayet êtmezsem görürsüz. Meheme dêdi dêmax duyduğumuz ses xorlama sesiymiş. Sedo dêdi sanki eyalete gidebılecaxsan ha, itiraf êtmezsen eşedıni getırsen iyi olur. Dêdım kimi nêreye bıraxmişsan wulan, hêç bi qadro ne eyalete ne de diger parçalara ulaşmamiş, dalğa gêçisen? Dêdi ne eyaleti, ne diger parçalari Reco? Dêdım yaw bax hala dalğa gêçi, ya nêreye bıraqacaxtın? Dêdi walla hêç biri dêmedi bızi eyalete weya başqa yere bırax, hepsi Awrupa’ya gêçmax istedığıni söyledi u ben de bazılarıni Ege’ye bazılarıni Edirne’de sınıra bıraxtım. Dêdım nnneee Awrupa? Dêdi he, ma sız baan dêdız arqaaşlari istedıxlari yere bırax, onlar da orayi isteyınce dêdım dêmax parti qararidır, teww bi tane zabıta müdüri wardi yüzme bılmidi oni Edirne’de Meriç Nehrınde sırtımda qarşiya götürüp geri döndüm.

Ben, Sedo we Meheme göz göze geldıx. Dêdım xalê Menaf ortada bi yannış anlaşılma war, qusura baxmiyasan. Sedo dêdi fedekar şaxsiyetınden özür diliyem abê. Meheme dêdi yurtsewer kişilığın bızım için örnektır. Bız bêle deyince bu da yumuşadi dêdi sorun degıl, hareketımız warolsun.

Xalê Menaf’ın yanından ayrıldıx. Yolda hêç birimız qonuşmax istemiyıx. Dêdım arqaaşlar en azından xalê Menaf’ın qontra olmadığıni ögrendıx, degıl? Meheme dêdi adam tam bir profesyonel. Sedo dêdi o degıl de eyalete ne diyecaxsan Reco? Dêdım olani anlatacağız, partinın qarari neyse qabulumüzdür.

Ertesi gün eyalete gittım. Kendımi en az 6 ay yoğunlaştırılmiş özeleştiri sürecıne xazırliyam. Neyse fazla gêçmeden qomtan geldi. Dêdi ewet, seni dinliyem Reco. Dêdım heval, inancın olsun bız qadroların gidecaği yerleri notlara yazmiştıx hema onlari götürecax arqaaşa teslim êttıxtan sonra güvenlıx nedeniyle temas qurmadıx, o da… Sözümi kesti dêdi çoq doğri dawranmişsız, o arqaaş da qırsalda we Rojava, Başur xattında operasyon olunca arqaaşlari mecbur Awrupa qanalına aqtarmiş. Dêdım êle olmiş? Dêdi Awrupa’ya ulaşan bazi qadroların rapori ulaşti baan, güvenlıx nedeniyle o güzergahi qullanmişlar hema senın organizasyonıni çoq methettiler, bazilarına maddi destek bile sunmişsan. Dêdım önemli degıl. Dêdi her ne qadar o qadrolara Rojava, Şengal we Soran bölgelerınde daha fazla ihtiyaç olsa da, önemli olan düşmanın elıne geçmemelerıni sağlamanız. Dêdım bız de bu dêdıxlarını esas aldıx zaten, umarım ordan ülkeye dönerler. Dêdi umarım Reco umarım.