Materyalê dizonkî yê IKK e.V.

No Materîyalê banderîye hetê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) – IKK e. V., Jutîya Malbatanê Kurdî YEKMALE -Berlîn û niviskaran çerçeweyê projekta “materîyalê musayişî yo dizonkî” de amê weşannayene.

Kermo Çimvêşan
http://www.institute-kirmancki.de/wp-content/uploads/2018/10/kerm.swf

Hewnê Şîlane: Newroze
http://www.institute-kirmancki.de/wp-content/uploads/2018/10/silane.swf

Çîroka beqikê ceresunî: Zoto
http://www.institute-kirmancki.de/wp-content/uploads/2018/10/zoto.swf