Mezopotamya Medeniyeti kitabı tanıtıldı

İsveç’te yaşamını sürdüren Yaşar Küçükaslan’ın “Mezopotamya Medeniyeti” adlı kitabı Mezopotamya’nın insanlığın gelişiminde oynadığı role ve bölgenin kadim halkı Asuri-Süryani-Keldanilerin geçmişten günümüze var olan sorunlarına ışık tutuyor. Arjovi Yayınevi tarafından basımı yapılan 834 sayfalık derlemenin önsözünde Asuri-Süryani-Keldani halkının Mezopotamya’da Sümer, Akad, Babil, Asur, Kalde ve Aram gibi medeniyetlerin günümüzdeki temsilcisi olduğu belirtildikten sonra Süryaniler hakkında şu bilgilere yer veriliyor:

“Bu halkın ayrı kiliseleri olmasına karşın, modern Aramice denen ortak bir dile sahiptir. Batı ve Doğu Süryanicesi hâlâ yaşamakta. Bir zamanlar Aramice bütün Ortadoğu’nun lingua Francası, yani ortak anlaşma diliydi. Hazreti İsa’nın konuştuğu dil Aramice idi. Ve bu dil bir zamanlar Hindistan’dan Uygur diyarına, Çin’e kadar konuşulur oldu. Doğu kilisesini uzak diyarlara taşıdı. Moğol İmparatorluğu, Batı ile onlar aracılığıyla bağ kurup diplomasi yürüttü. Yunan klasiklerini Arapçaya onlar taşıdı ve Arap rönesansına yol açtı.” Kitaba ilişkin olarak yazar Küçükaslan, “Ben bu kitapla halkımıza kapsamlı tarihsel bir belge bırakmayı, kendi tarihsel durumunu ve ayrıca birlikte yaşadığımız Kürt, Türk, Arap, Fars, Ermeni, Rum halkları ve Êzîdî, Alevi gibi inanç grupları hakkında bilgi sahibi olmasını amaçladım” dedi. n STOCKHOLM