Mısırlı kadınlar haklarını istiyor

Uzmanlar ülkede kadınların durumunun düzeleceğini tahmin etse de, demokrasinin kurulması ve kurumsallaşması sürecinin pürüzsüz geçmeyeceği biliniyor.
Ocak ve Şubat aylarında eski hükümeti devirmeyi amaçlayan protesto gösterilerine Mısırlı kadınlar da katıldı. Kadınlar genel seçim düzenleme ve yeni anayasa hazırlanması için geçici hükümete baskı yapmak amacıyla düzenlenen gösterilerde de aktif rol oynadı.

Kadınların talepleri

Mısır’da kadınların ve erkeklerin ortak amacı, eski rejimi yıkıp yerine gerçek anlamda bir demokrasi kurmak. Ancak bazı kadınların amacı sadece ülkede kadın haklarını koruyabilmek. Kadınlar, kadınların meclise girmesinin garanti altına alınması, tam özgürlük ve haklara sahip olmaları, korkutma taktiklerinin sona erdirilmesi, boşanma ve velayet konularında erkeklerle eşit haklara sahip olmayı talep ediyor.
Mısırlı Kadınlar Merkezi, 15 yıldan uzun bir süredir bu hakları elde etmek için çabalıyor. Merkezin kurucularından Azza Süleyman şunları söylüyor:
“Uzun vadede yeni anayasa, kadınlarla erkekler arasında eşitliği sağlamalıdır. Anayasa ayrıca hem erkeklerin hem de kadınların haklarını korumalı.”
Ancak bunu gerçekleştirmek sanıldığından daha zor. Zira Müslüman Kardeşler’in yeni siyasi partisinin bu süreç içinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Parti Başkan Yardımcısı İssam El-Erian, İslam dininde kadınların erkeklerle eşit olduğunu ancak bu durumun yoruma açık olduğunu söylüyor: “İslami kuralların uygulanması bir toplumdan diğerine farklılıklar gösterebilir. Batının sürekli olarak desteklediği bazı Müslüman ülkelerde bile kadınların araba kullanmaları hala yasak.”

‘Demokratik değişim uzun zaman alacak’
Bu tarz bir yaklaşım, Azza Süleyman gibi kadın hakları savunucularını kaygılandırıyor. Süleyman şunları söylüyor:
“Hukuk, eşitlik ve sosyal adalet gibi değerleri kimse tartışmaya açamaz. Ancak insanların bu kavramlarla neleri kastettikleri farklı olabilir. Kadınların farklı sosyal ve ekonomik durumlardaki ihtiyaçları da değişebilir.”
Süleyman, Mısır’da hem kadın hem de erkekleri haklar konusunda bilinçlendirmek için bir stratejik plana ihtiyaç olduğunu savunuyor:
“Elbetteki bazı erkekler ailelerindeki kadınların oy vermesini engellemek ya da oylarını etkilemek isteyebilir. Bilinçlenme ve aydınlanma bu nedenle önemli. Demokratik değişim uzun zaman alacak.”

Kahire ve diğer kentlerde protesto gösterilerine katılan kadınlar bu değişimi başlattı, ancak Süleyman ve diğer eylemciler değişim sürecinin yıllar süreceğini de kabul ediyor.

KAHİRE