NATO ile mücadele

Zor zamanların dewrimcileriyıx. Bu çağ teknoloji çağidır. Bu çağ büyük dewletlerın birbirıni destekledıği çağdır. Sen yani başındakiylen sawaşisan, binlerce kilometre ötedeki dewletın ürettıği silah ertesi gün saan qarşi qullanıli. Bu çağ êle bi çağdır ki sadece gögüs gögüse sawaştığın düşmanın degıl, binlerce kilometre uzaqta onlarca dewlet de saan düşmandır. Bi an önce yenılmen için hergün son teknoloji silah üretiler we saan qarşi qullanılmasi için cepheye sewq êdiler.

***

1997’ın sonbahari. Mewsim sonbahar hema hawa çoq soğuk. Yıl boyunca operasyonlar durmadi. O qadar yoğun sawaş süreci wardi ki doğri düzgün qış üslenmesıne hazırlıx bile yapamamişti eyalet.

Arqaaşların yanına gittım. Dêdım zorli bi yıli gêride bıraqtıx, bu hawada fazla operasyon da olmaz. Qomtan dêdi operasyonlar mewsım qoşullarından fazla etkilenmi artıx, düşman ağırlıqli olarax teknikle saldıri zaten. Dêdım yaw ma bu qadar güci nêrden buli bu dewlet? Qomtan baan baxıp tebessüm êtti. Dêdi Reco heval, bıze qarşi qullanılan son teknoloji teknigi TC’nın degıl ki, arqasında NATO war. Dêdım nasıl yani? Dêdi Amerika’da, İngiltere’de, Almanya’da icat êdilen silahi NATO ortaxlari TC’ye vêriler, o da hemen bızım üzerımızde qullani. Dêdım bi newi dünyanın en güçli ordilari bu sawaşta taraftır yani? Dêdi êledır tabii, ucağından helikopterıne, tankından panzêrıne, füzesınden termal qamerasına qadar TC’ye sınırsız destek vêrenler bu sawaşın tarafi degılse nedır?

Bêle içım doldi. Qomtana diyemiyem walla bi daha senın yanına gelmeyecağım, insanın moralıni bozisan. Dêdım neyse baan müsade, şehre dönmem lazım işım war. Dêdi yaw daha yeni geldın, biraz daha qalaydın. Dêdım acil işım olmasaydi qalırdım, bi başqa sefere çay içerız artıq. Wedalaşıp ayrıldım.

Dönüşte Diyarbaqır’a warana qadar NATO’yi düşündüm. NATO üyesi dewletler bu sawaşa madem taraftır o zaman bızım de bi şeyler yapmamız lazım hema ne?

Diyarbaqır’a warır warmaz Sedo we Meheme’ye ulaştım. Genel durumi biraz onlarla paylaştıxtan sonra dêdım arqaaşlar, düşman bundan sonra ağırlıkli olarax teknikle saldıracax. Qonuşurken eylem öncesi bi qomtanın ses tonundaki qararlılıxla qonışiyam ki pratik sürece girecağımızi bılsınler. Dewam êttım dêdım ne de olsa dewlete bu qadar askeri teknigi vêren NATO’dur. Sedo dêdi NATO olmasaydi Mersin we Adana bile düşmişti. Dêdım bız dewrimciyıx, şu olmasaydi şöyle olurdi diyecax halımız yoq, somut qoşulların somut tahlilini yapacağız. Meheme dêdi madem NATO bu sawaşta taraftır o zaman sonuçlarına qatlanacax. Sedo dêdi İncirlıx? Dêdım abartma, bi dewrımcinın yapacaği eylem imkanlariyla uyumli olmazsa başarıli olamaz. Sedo dêdi heqlisen. Dêdım êle bi şey yapax ki hem süreklileşsın hem toplumsallaşsın u hem de NATO’ya darbe wursun. Meheme dêdi gizlilıği de elden bıraxmiyax. Dêdım orasi kesin! Sonra dewam êttım dêdım herkesi bilinçlendırecağız, kimse NATO üyesi olan dewletlerın eşyalarıni almayacax, buna sığaradan erabaya, elektronik eşyadan elbiselere qadar her şey dahil. Sedo dêdi yani diisen ki, ekonomilerıne yönelax? Dêdım aynen êle. Meheme dêdi yaw ma Reco burda ekonomi mi war ki NATO üyesi dewletlerin bêli qırılsın? Dêdım bu bi duruştur Meheme, duruş! Yumruğumla dişlerımi de sıqiyam qonuşurken. Dêdım gerilla elındeki keleşle NATO mali sawaş uçaqlarına qarşi direnişe xalq da bi duruş göstermeli. Sedo dêdi ekonomik alanla ilgili boyqot eylemının pasiflığıni bi yana bıraqırsax, xalqın NATO cephesıne qarşi her türli eylem qoymasıni destekliyem

Uzun bi tartışmadan sonra qarara ulaştıx. Hedefımızde Sur’daki Japon Pasaji war. Pasajın ismi Japon Pasaji hema pasajdaki eşyaların hemen hemen hepsi Awrupa we Ameriqa mali elektronik eşyalarla dolidır. Esnaflar ticareti dolar we markla yapilar. Bi newi NATO üyesi dewletlerın Kurdistan’daki gelır qaynaği o pasajdır. İşte bu pasaja bildiri dağıtıp o eşyaların bulundurulmasıni, satılmasıni yasaqlayacağız

***

Japon Pasajındaki bütün isyerlerının qapisına, camına, pasaj diwarlarına gêce yarisi bildirilerımızi yapıştırdıx. Bildiride şunlar yazıliydi.

“NATO üyesi dewletlerın eşyasıni satan, alan, aracılıx êdenler Kurdistan’daki sawaşın tarafidır.

Herkes affeder hema ARGK affetmez!”

Aradan 15 gün gêçti, dêdım hele Japon Pasajına gideyım durum nedır. Neyse, pasaja girdım baxtım kimse yoq. Bazi dükkanlar boşaltılmiş. Açıx olan dükkanlardaysa nêredeyse eşya qalmamiş. Kêfım yerınde. İçeri girdığım her dükkana gülerax diyem abê xayırli işler. Diiler xêrdır abêsi, qomik bişi warsa söle bız da gülax. Diyem yoq abêsi, ben êlesıne güldüm kendıme. Baan ters ters baxilar hemen bi başqa dükkana gêçiyem. En son Seyfettin abênın dükkanına girdım. Dêdım abê işler nasıl? Ellerıni iki yana açti u dêdi Reco ma bu da soridır? Dêdım abê yani şey… Dêdi xeberın yoq? Dêdım neden xeberım yoq? Dêdi ARGK bıldiri dağıtti, NATO üyesi dewletlere ait eşyalar satılmayacax artıq. Dêdım ARGK o bildiriyi dağıtmiş hema sen gine onların ürünlerıni satisan. Dêdi hanê? Dêdım ya bu saetler nedır? Raflarda duran, gıcır gıcır saetleri gösterdım ona. Dêdi yaw bunlar orijinal degıl, çaxmadır. Dêdım şimdi bunlari dolar, marqla satmisan? Dêdi yaw Reco sen dalğa gêçisen, ARGK bızı hışk êder, 3 tanesini 10 milyondan aliyam, zaten hemen bozılilar. Dêdım o zaman baan da 3 tane vêr. Keyfi yerıne geldi. Dêdi günlerdır siftah yapmiyam, herkese 3 tanesi 15 milyondur hema saan 11 milyon. Dêdım sağol.

Bütün esnaf we onlardan alış vêrış yapan xalqımız ARGK talimatına uymişlar. Pasajdan çıqınca acayip duygulandım.

***

Qehweye gittım. Boyqota qatılan esnaflarla ilgili eyalete rapor hazırliyem. Sedo we Meheme geldiler. Oturdilar, baxtım telaşlidırlar. Dêdım xêrdır, polês taqibıne taqıldız? Meheme dêdi yaw yawaşşş qonuş, polêsle elaqasi yoq, durum daha ciddi. Dêdım çabuq söyleyın ne oldi? Sedo Meheme’ye baxti. Meheme ona başıni sallayarax onay vêrdi. Sedo cêbınden çıqardıği 2 dişi masaya atti. Dêdım bu nedır? Dêdi NATO’nun dişidır. Dêdım wulan NATO’nun dişi nasıl olur, ne dêmax istisız? Bunar öne doğri iyice egıldiler. Meheme dêdi NATO’nun füzelerınde zaman ayarlamasi yapan elektronik sistem uzmani elımızde. Dêdım nnneee? Sedo dêdi dur Reco hemen panik yapma, hêç açıx vêrmeden operasyoni yaptıx, hem de adam saxlam. Dêdım saxlamsa bu dişler nedır? Meheme dêdi soruşturmada çözülmeyınce Sedo biraz dewrimci şiddet uyguladi. Sedo dêdi şerrefsız belli ki CIA egitimi almiş, ne yaptiysam detayli bilgi vêrmedi.

Aqlımda onlarca sori war hema hangisınden başlayacağımi bılmiyem. Dêdım bu NATO’nun elektronik uzmani dêdığınız kişi kimdır, bundan nasıl eminsız, oni nasıl ele gêçırdız? Sedo Meheme’ye döndi dêdi ben saan dêmedım Reco şoqa girecax? Meheme dêdi Reco, bu adami uzun süredır taqipteydıx, haftanın 2 güni Diyarbaqır’i terkêdi, sonra gelir gelmez Japon Pasajına geli. Sedo dêdi zaten kendisi de sorguda itiraf êtti. Dêdım neyi itiraf êtti? Dêdi ben onun dişlerıni qırdıxtan sonra ona dêdım doğri söyle NATO uçaxlarına zaman ayarlayici füzeleri sen monte êdisen? Dêdım o ne dêdi? Dêdi ne diyecax, uçaxların 3 saatlıx uçuş maliyetının 10 milyon dolar olduğuni itiraf êtti sonunda. Dêdım peki başqa ne dêdi? Meheme dêdi alçax başqa bi şey itiraf êtmedi, ne qadar sorduysax adıni bile söylemedi, tam uzman.

Dêdım wula egerse dêdığınız gibiyse war ya, yemin êderem Merkez Qomite bızi ulusal qahraman ilan êder. Sedo we Meheme sewinçten birbirine sarıldilar. Dêdım NATO dewletlerıne wurduğumuz ekonomik darbeden sonra en önemli adamlarıni ele gêçırmemız onlari şoq êdecax. Sedo arqasına yaslandi dêdi Reco walla partiye söyle egerse NATO elemanıni sax istise, TC’ye silah ambargosi qarari alsınlar. Meheme dêdi doçqa da istiyax. Dêdım yaw orasıni parti bılır artıx, hele bu saetleri alın, sıze hediyemdır. Bunlara altın sarisi saetler vêrdım. Birbirlerıne baxtilar. Sedo dêdi piwww Reco’ya bax hele, bız NATO’ya operasyon yapiyıx, Reco beg ise onların saetıni almiş. Meheme dêdi seni özeleştıri bile qurtarmaz. Dêdım yaw ne NATO saeti, bu çaxmadır caxma. Dêdiler haa êlese temam. Dêdım hele beni NATO uzmanının yanına götürün.

***

Üçümüz Sedo’ların ewının altındaki qapici dairesıne gittıx. Bina qapicisi olmadıği için Sedogil orayi odunlux olaraq qullanilar. Neyse, içeri girdıx her yer qaranlıx. Çaqmaği yaqtım gine kimse yoq. Dêdım wula adam qaçmiş? Sedo dêdi yoq yaw ne qaçmasi, Ereb olduği için görünmi. Sedo çaqmaği adamın yüzüne yaqlaştirdi baxtım ağzi bağli bi tane siyah adam war. Gözleri şişmiş. Dêdım wullaaan, walla helal olsun sıze, bi de Afriqa kökenli ha? Meheme dêdi he, bu yüzden oni taqip êtmax qolaydi. Adamın ağzıni açtıx. Dêdım hesap vêr alçax, NATO’nun silah deposi nêrde? Sedo saetıne baxti dêdi Reco boşuna bişi sorma, al saan saet tutiyam görecaxsan 3 saet de gêçse bişi anlatmaz. Bu ağlamaqli bi halde dêdi “3 saet 10 milyon, teşekkurler”. Sedo’nun elındeki saeti başiyla işaret êdıp ayni şeyi tekrar êdıp durdi. 3 saet 10 milyon! Bu cümle Seyfettin abêyi aqlıma getırdi. Dêdım wula adamın ağzıni baglayın gine, çabuq Japon Pasajına gidecağız. Bunlar dêdiler niye ne oldi? Dêdim sori sormayin, çabuq diyem sıze.

Yolda da bıraxmadım sori soralar. Dogrica Seyfettin abênın dükkanına girdıx. Dêdım abê saan bu saetleri getiren adam nasıl biridır? Dêdi yaw walla bu saetler NATO mali degıl, adam günahtır Nijerya’dan yoli buraya nasıl düşmişe artıq, kendıne ekmek parasi qazani. Dêdım Nijeryali? Sedo dêdi ben saan dêmedım saet satmasi qamuflajdır! Dêdım Seyfettin abê sen eminsen bunun başqa baglantilari olmadığına dair degil? Dêdi yaw ne baglantisi olacax, Antep’te ne qadar çaxma saet, kemer, cüzdan filan warsa bunlar alıp satilar, ma İstanbul piyasasi bunlarla dolidır. Sedo dêdi ê o zaman niye bu dêdıxlarıni o da söylemi? Seyfettin abê dêdi yaw adam ne Kürtce bili u ne de Türkçe, işini görecax qadar 3-5 kelime tek bıli. Dêdım tamam abê sağol.

Dışari çıqtıx. Dêdım wula gidın adami bıraxın, bi daha da bensız bişi yapmayın, Allahtan eyalete söylemeden işin aslıni ögrendıx yoqsa bi emekçi enternasyonaliste işkence êttığınız için ben bile sızi qurtaramazdım. Sedo dêdi walla Reco senın araştırmaci yönün olmasaydi ARGK bıze bu saetleri yêdırırdi. Meheme dêdi Reco sen de qabul êt, yanlış kişiyi gözaltına alsax bile hêç bişi gözümüzden qaçmi degil. Dêdım zaten sızi affetmemin nedeni dewrımci şüpheci kişilığınız we eylem qoyma becerinız, hema bundan sonra diqqat êdın. Dêdiler temam.