Newroz çekingenliği yenerken

Kürdistan halkı, bu Newroz’la alanlara coşkulu sel olup akarken, sömürgeci diktatör Erdoğan’a devrimci bir yanıt verdi. 

Faşist Erdoğan, 2015-16’da Çöktürme Planı’yla şimdi de Üç Hilal Planı’yla saldırıyor. Kürt halkına soykırımcı, bütün demokratik güçlere zindancı, yasakçı ve polis kurşunu öngören terör uyguladı. 

Bütün demokratik güçleri, halk arasından, üniversiteden ve işlerinden tasfiye ediyor. 

Erdoğan, kan ve barutla saldırı sayesinde, iktidarda kalmak ve geleceğe doğru yeni tipte faşizmini kalıcı kılmak istiyor. Tüm yetkileri diktatörde toplayacağı anayasa değişikliğini bu amaçla yapıyor. Referandumla tek adam diktatörlüğüne meşruluk kazandırmak istiyor. 

Direniş Erdoğan faşizminin kazanması önünde en ağır bedel ödeyen barikattı. 

Newroz’da, soykırımcı saldırılardan halkımızda doğan çekingenliği yıkan halk seli oldu. 

Kürt halkımız, emekçi ellerini Kürdistan toprağına dayayarak, yüreğine genç evlatlarının ölümü göze almış cesaretini alarak, milyonlar hainde Newroz alanlarına aktı, yeniden ayağa kalktı. Erdoğan’a, ölüm yağdıran tanklarından, kan kusan polislerinden, soykırım emri veren kendisinden korkmadığını, haykırdı. 

Kürdistan halkı Newroz’da ayağa kalkmakla, soykırımcı aldırılar karşısında kısa süren çekinliğini yeniden atmakta olduğunu, geniş kitlesiyle direnişin yanında yeralacağını gösterdi. Bunun sömürgeci Saray diktatörlüğü üzerinde tedirginliğe yol açtığına şüphe yok.

Newroz ayağa kalkışı, diktatörlüğün anayasal kalıcılaşma referandumunda halkların hayır hareketini güçlendirecek, coşku ve enerji katacak.

Halkların hayır hareketi ve sonrasındaki mücadelelerde, tüm demokratik güçlere ve devrimci harekete de esin kaynağı olacak.

Erdoğan ve celladı işini üstlenen Soylu Newroz’a izin vermek zorunda kalmakla yasaklamak arasında bocaladılar. Nedeni de önceden tahmin edilebileceği gibi Newroz’un halk seli olabileceği gerçeğiyle, Kürt halkından destekçilerini kaybetmemek isteği arasındaki paradokstu. 

Erdoğan’ın cellatları, bu hırçınlıkla Amed Newroz’unda bir yurtseveri katlederek hemen o saatlerde kitle alana akmadan korku yaratmaya giriştiler. Kan döktüler ama korku yaratma amacına ulaşamadılar.

Ardından Kürt Özgürlük Hareketi imha –zindan kıskacına alınınca, çağrısının halkta rağbet görmediği yalanına sarıldılar. Yalanı kanıtlamak için boş alanları resmedip kitlelere sundular. Milyonlar, yalana sığmayınca, Kürtler’in şenlik yaptığı ama KÖH’ni desteklemediği yalanını yuvarladılar.

Yalanın amacı Kürtlerden çok Türk halkını aldatmaktı. Sömürgeci faşizmin uyguladığı zulümle Kürdistan’da Kürt Özgürlük Hareketini zayıflattığı ve Kürt halkına boyun eğdirdiği yalanıyla Türkleri şovenist serapla şartlandırmayı sürdürmek istediler. 

Erdoğan faşizmi, soykırımcı saldırıyla çok can almasına, demokratik örgütlerini ve güçlerini zindanla tasfiyesi etmesine, işgalle Rojava’yı vurma tehditine, Şengal’de savaş provokasyonuna rağmen Kürtlere boyun eğdiremedi. Kürt halkımız direnişin ve KÖH’nin saflarında olduğunu Erdoğan faşizmine göstermeye devam ediyor. 

Kitle hareketi açısından Erdoğan faşizmine cesur başkaldırıyı kadın hareketi onbinleri bulan katılımla 8 Mart’ta gösterdi. Ardından Kürt halkının coşkulu seli Newroz’da yükseldi. 

Newroz’dan, 8 Mart’tan alacağımız güçle, şimdi halkların hayır hareketini yükseltmenin zamanıdır. Kitle çalışmasında ulaşmadığımız işçi, ezilen, kadın, genç kalmamalıdır.

Erdoğan faşizmi HAYIR’la bir yenilgi daha almalıdır. Ona yaşatacağımız her HAYIRlı yenilgi, halklarımızın direnişini büyütecek, demokratik barikatı güçlendirecek, nihai yenilgisini yakınlaştıracak, devrimci baharı getirecektir.