‘ÖFKELENİN!’

Fransa Gündemi

95 yaşındaki Fransız-Alman diplomat Stephane Hessel, 27 Şubat günü yaşama veda etti. Fransız entelektüel Regis Debray’ın “insanlık onurunu kurtaran” adam olarak tanımladığı Hessel, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yazarlarındandı.
1917 doğumlu Hessel, aslen Alman ve Yahudi’ydi. Bütün hayatı direnişle geçmiş bir ismi bu hafta Fransa kaybetmiş oldu. Alman faşizmine ve nazilere karşı Fransız direnişçilere katılmış olan Hessel, toplama kamplarından kaçmayı başarmış ender insanlardandı. 1939’da Fransız vatandaşlığına geçen ve daha sonra 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni yazan heyete girmeyi başaran Hessel, Fransa’da önemli bir diplomattı. Cezayir, Vietnam, Filistin gibi dünyanın önemli direnişlerinde hep ezilenlerin yanında yer almayı seçmiş bir yılmaz sosyalist olan Hessel, önümüzdeki hafta gerçekleşecek törenle uğurlanacak!
İki yıl önce politik kimliği, sosyalist damarı ona “İndignez-vous” (Öfkelenin) kitabını yazdırmıştı. Hessel, 93 yaşında kaleme aldığı bu kitap da mevcut düzene karşı halkı “başkaldırıya” davet ediyordu. Bu 32 sayfalık kitap ile Hessel, dünyada sistem karşıtlarının fikir babası durumuna geldi. Fransa’da 2 milyon satış rekorunu kıran kitap da “ekonomik adaletsizliğe barışçı yollarla isyan edin” deniliyordu.
Kitap 25 dilde hızlı bir şekilde yayınlandı. Hessel, kitabında, gelir dağılımındaki adaletsizliğin yanı sıra göçmenlere karşı politikaları da eleştirmeyi ihmal etmemişti. Fransa’daki birçok baskıya da dikkat çeken Hessel, 95 yaşında hayata veda ederken Fransa’da tablo değişmedi. Aksine durum daha da kötüye gidiyor.
Ocak ayında yüzde 1,4 ile 44 bin artan işsizlik 3,17 milyona ulaştı. Bu rakamla Fransa’da işsizlik oranı 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesini yaşıyor. İşsizliğe çözüm yaratılması şöyle dursun, bu rakamın yaz başına kadar daha da yükselmesi bekleniyor. İssiz kalan binler ise, işyerleri önünde yaptıkları lokal direnişlerini en fazla bir kaç ay sürdürebiliyor. Ardından direnişler sönüp gidiyor. Bugüne kadar direnişler konusunda en istikrarlı tabloyu Citroen işçileri çizdi.
İşsizlik, yaşam pahalılığı, işten atmalar, yılın başında sendikaların en önemli gündemiydi. Öyleki kış aylarında grev dalgalarının olabileceği yönünde deklarasyonlar yapılmıştı. Özellikle 2013 yılına girildiğinde daha önce bahsedilen grevler ve eylemlilikler unutuldu. Anlaşılan sendikalar, büyük bir destekle getirdikleri iktidarlarını yormak istemiyor!
İşsiz kalan sadece Fransızlar değil elbet. Aksine işsiz yığınların büyük bir bölümünü göçmenler oluşturuyor. Göçmenlerin sorunu sadece iş sorunuyla da sınırlı değil. Aynı zamanda aile birleşimleri, entegrasyon sorunları, oturum vb süreçlerle birleşik tam bir girdap yaşanıyor.
Bu kara tablo içerisinde özellikle Kürtlerin birincil gündemi ise yetkili makamların Paris’te katledilen üç kadın devrimcinin ardından geliştirdiği suskunluk. Bunun yanı sıra bir diğer gündem ise 7 Ekim 2011 yılında Ankara’da, Fransa İçişleri Bakanı Claude Guéant ve Türkiye İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin arasında imzalan anlaşmanın 26 Şubat günü Fransız Parlamentosu’nda tartışılmak istenmesiydi. Sözkonusu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosu’nda beklenen tartışma kamouyu baskısı nedeniyle görüşülmedi. Ama bu önümüzdeki aylarda yeniden gündeme gelmeyeceği anlamını taşımıyor.  
İşte böylesi bir tablonun içerisinde yaşamı sonlanan Hessel, gider ayak 95 yıl geçirdiği dünyada edindiği deneyimler, yaşadığı süreçler ışığında halka son bir kitap bıraktı. Bu kitap Fransa’da ve dünyadaki tüm ezilenler için tıpkı bir vasiyet gibi duruyor; “ÖFKELENİN!”