‘Öldürmeyi reddetmek suç değildir!’

Türkiye’de “Vicdani red” hakını savunduğum, vicdani redçilerin maruz kaldığı işkenceli duruma karşı çıktığım ve insanlara “askere gitmeyin” çağrısı yaptığım için defalarca yargılandım, yargılanıyorum. 
9 Şubat 2012 tarihinde Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesinde yapmış olduğum savunmayı özetleyerek sizlerle paylaşmak istedim.
TCK madde 318, bir an önce kaldırılmalıdır!
Türkiye Cumhuriyeti devleti, “halkı askerlikten soğutma’’ suçunun tarifini, Mussolini İtalya’sından devşirme almış, orduya itaati ve askerliği eleştiriden muaf tutmayı, adaletinin ana unsuru yapmıştır.
“Halkı askerlikten soğutmak” gibi bir suç tarifi, akıl dışıdır. Çünkü askerlik bir dogma, bir tabu, bir kutsal değildir; dünyevidir, eleştirilebilir, sorgulanabilir ve değişebilir… Türkiye’de ise maalesef askerlik hala bir tabu! Bu tabuyu yıkmaya çalıştığım için bugün burada yeniden yargılanıyorum.
TCK 318. madde, hizmet ettiği şey, ordu ve askerliği eleştirilemez kurum ve değerler olarak korumaya almak ve bu değerler eleştirildiği takdirde, özellikle sivil kesime, açık bir gözdağı vermektir. Demokratik ve sivil bir anayasaya sahip hiçbir devlette, militarizmin sorgulanmasının engellenmesi, yasa ile güvence altına alınmamıştır. Militarizm, ancak cunta hükümetlerinin kanunlarında, yasa ile korunmaya ihtiyaç duyar.
Ordu ve askerliğe dair eleştiri, sorgulama veya değiştirme talebi, ister vicdani retçilerden, ister sivil kesimden, ister akademik alandan gelsin, insan düşüncesinin doğal eğilimi ve gelişiminin bir gereği ve garantisi olarak “kabul edilebilir” kılınmalıdır.
Ağır bir militarist dille her gün halkı barış ve özgürlükten soğutanlar övgüye mahzar olurken, masumiyetin ve şiddetsizliğin diliyle barış mesajı vermem cezalandırılıyor.
 ***
Silah Değil Söz Hüküm Sürsün!
Albert Einstein’in dediği gibi “sıradan bir cinayet, savaşta adam öldürmekten daha kötü değildir”. Çünkü askerliğin kendisi cinayettir. Albert Einstein’i sözleri nedeniyle yargılayabilir misiniz?
Askerlik cinayettir, çünkü insanları ölmeye ve öldürmeye zorluyor.
Askerlik cinayettir, çünkü askerlikte barışta da olsa insanlara ölmek ve öldürmek öğretiliyor.
Askerlik cinayettir, çünkü askerlikte amaç insanları hızlı, etkili ve çok fazla öldürme kapasitesi ile donatmaktır.
Askerlik cinayettir, çünkü tıpkı üniformaları gibi felsefi görüşleri bakımından da tektipleşmeyi, ölmeyi ve öldürmeyi kutsallaştırır. Devlet, bunu “şehitlik” ve “peygamber ocağı” yalanı ile süsler.
Askerlik, devletin ideolojik aygıtı olarak, barışta sivil itaati kayıtsız şartsız sağlamak, savaşta ise öğrenilen öldürme tekniklerini kullanarak sorgusuzca öldürmek ve gerekirse ölmek üzere yapılanmış, incelikle planlanmış bir süreçtir.
Sadece savaşta değil, barışta da askerlik eğitimi, saldırgan erkeklik kurgulamasına dayanır. Bu kurguda güç, risk, yok edicilik, yenme ve itaat vardır. Askerlikte erkek bedeni bir illüzyon halinde yeniden oluşturulup, insani her türlü özelliğinden arındırılır: “yorulmaz, üşümez, korkmaz ve uyumaz” olur…
Militarizm, ırkçılıktan, milliyetçilikten ve şişirilmiş bir erkeklik illüzyonundan beslenir. TCK madde 318’in koruduğu, Hrant’ı, Rahip Santoro’yu ve Pippa’yı katleden karanlıktır… Bu karanlıktan katil yetiştirenler kendilerini madde 318 ile korumaya almışlardır.
Barış ve özgürlük, askerlik ile sağlanmaz. Barış ve özgürlük için askerliğe karşı çıkmak ve askersiz bir dünya yaratmak gerekiyor. Savaş bir seçenek, şiddet bir strateji, ölmek ve öldürmek bir tercih olmamalı.
Aksi, savaş ve köleliktir!
Gerçeklerin sözcülerine gereksinimimiz vardır. Aksi takdirde söz, hükmünü ilelebet kaybedecek, silah bezirganları ve zorba iktidarlar kazanacak!
Sayın Hakim, keşke sizde askerlikten soğusanız! Emin olun ki askerlikten soğursanız vatan için, devlet için ölmek-öldürmenin ve öldürmeye hazırlık yapmanın ağır yükünden kurtulmuş olurunuz!
Askerliği eleştiren ben ve benim gibilere karşı bir yıldırma politikasına dönüşen bu bitmez mahkeme süreçlerine karşın, beni kırk kere daha mahkeme karşısına çıkarsanız “öldürün” demem! “Öldürmeyin” demeye ve halkı askerlikten soğutmaya devam edeceğim!