Online alışveriş PTT çalışanlarını riske atıyor

PTT çalışanları, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin yetersizliğinin posta çalışanlarının yaşamlarını riske attığını söyleyerek, taleplerini duyurdu. Çalışanlar, halktan online alışveriş sitelerinden bir süre alışveriş yapmayı ertelemelerini istedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Basın-Yayın-İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN) İstanbul Şubeleri, kentteki birçok PTT merkezi önünde yaptıkları eşzamanlı açıklamalarla koronavirüs salgınına karşı önlemlerinin yetersizliğine ve çalışma koşullarına dikkat çekti.

Yüzlerce PTT çalışanının katıldığı açıklamalarda, “PTT çalışanları Covid-19’a karşı risk altında posta dağıtım ve işletme merkezlerinde acilen esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmelidir” pankartı açılıp, “Yaşam hakkı kutsaldır, ihmal edilemez”, “Korona değil, tedbirsizlik öldürür” dövizleri taşındı.

Tedbirler yeterli değil
Yapılan açıklamalarda PTT emekçilerinin 1840 yılından bu yana her türlü iklim şartlarında, doğal afette, savaş ve salgın koşullarında ve OHAL dönemlerinde büyük bir özveriyle çalışmalarını icra ettiklerine ve bugünden sonra da mesleklerini onuruyla yerine getirmeye devam edeceklerine vurgu yapıldı.

Çin’den tüm dünyaya yayılmaya başladığı ilk zamanlardan itibaren sendika olarak koronavirüsüne karşı örgütlü oldukları PTT Genel Müdürlükleri’ne yazdıkları yazılar yoluyla gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasını istediklerini belirten çalışanlar, “Maalesef bugüne gelinen süreçte kısmi tedbirlerin alındığını ancak yeterli olmadığını görmekteyiz” dedi.

PTT Çalışanları risk grubunda
Meselenin ciddiyetinin anlaşılmasını isteyen PTT çalışanları, şunları kaydetti:

“Gerekli tedbirlerin alınmaması risk grubunda yer alan PTT emekçilerini gerek psikolojik olarak gerekse de moral ve motivasyon açısından olumsuz etkilemektedir. Çünkü PTT iş yerlerinde (şube ve dağıtım merkezlerinde) işlem yaptıran yurttaşların yarattığı yoğunluk ve bu yoğunluktan kaynaklı sosyal mesafenin oluşamaması yine işlem yaptıran yurttaşların yaş ortalamasının yüksek olması, virüsün PTT emekçilerine ve yurttaşlara bulaşma ihtimalini arttırmaktadır. Virüsün bazı PTT emekçilerinde görülmesi, PTT emekçileri yoluyla topluma yayılma riski taşıyacağına dair öngörümüzü doğrular niteliktedir.”

Talepler:
“Sanal ortamda ve indirimli satışlar ile az masrafla çok kar elde etmeyi hedefleyen sermaye çevreleri kar etmeye devam ederken, ürünlerin alıcıya ulaştırılması işini yüklenen PTT emekçileri risk altında çalışmaya-çalıştırılmaya devam etmektedir” denilen açıklamada alınması gereken önlemler ise şöyle sıralandı:

“1- PTT çalışanlarına yönelik özellikle iş yerlerinin günlük dezenfekte edilmesi, diğer gerekli koruyucu tedbirlerin alınması,

2- Risk grubunda yer alan PTT emekçilerinin sağlık taramasından geçirilmesi,

3- Tüm yurttaşların fatura borçlarının(elektrik doğal gaz, Su vb.) ertelenmesi,

4- Tüm PTT şubelerimizin tamamen kapatılması, yalnızca merkezlerden işlem yapılması, ancak merkezlerde yapılacak işlemlerde sosyal mesafenin korunması ve sağlık bakanlığının açıkladığı diğer kuralların uygulanmasında azami özenin gösterilmesi,

5- COVİD-19 virüsü dolayısıyla olağanüstü haller yaşadığımız bu günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlere kısıtlama getirilmesi, acil ve zaruri olmayan posta, kargo gönderilerinin, virüs salgını kontrol altına alınana kadar kabul edilmemesi,

6- Dağıtımda var olan kargoların vatandaşlarımıza Genel Müdürlük tarafından belli bir süre ile dağıtımın durdurulması yönünde bir açıklama yapılması, vatandaşlar için aciliyeti olan kargolar varsa dağıtım merkezlerinden veya açık olan iş yerlerinde teslim edilmesi,

7- Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, kamuda esnek ve dönüşümlü çalışma uygulamasına geçilmiştir. Dağıtıcı personel bu genelgenin dışında tutulamaz. İş yerlerimizde esnek ve dönüşümlü çalışma derhal uygulamaya konulmalıdır.

8- Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak tebligatların gönderilmesinin geçici bir süre ertelenmesi.

9- Başbakanlık yardım ödemesi, işsizlik ve sosyal yardımların üç aylığının peşin verilmesi PTT merkezlerinde oluşan kalabalığı azaltmada etkili olabileceği gibi virüsün bulaşma ve yayılımını engellemede etkili olacaktır. Bu yoğunluğun azalması bir günde yüzlerce insanla temas halinde olan Dağıtıcı ve gişe memurlarını rahatlatacaktır.

10- Buradan halkımıza sesleniyoruz, CORONA virüsüyle mücadele ettiğimiz şu günlerde acil ve zaruri olmayan ihtiyaçları için online alışveriş sitelerinden belirli bir süre alışveriş yapmayı ertelemelerini istiyoruz.

11- Bu şartlarda çalışan bütün PTT emekçilerine moral ve motivasyonu arttırmak amaçlı diğer kurumlarda yapıldığı gibi ek ödemelerin yapılması.”