Örnek bir grup konuşması ve Maçoğlu’nun adaylığı

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın Grup konuşmasının özetini ANF’den okudum.

Çok iyi.

Alışılmış konuşmalardan farklı olarak, sorunları somut örnekleriyle ele alması konuşmayı “ikna” edici kılmış.

Özellikle yerel seçimler bağlamında Kayyumlarla ilgili yolsuzluk örnekleri iyi seçilmiş. Bir kere daha okuyalım:

„En büyük yolsuzluk Van’da yapılmış. Van kayyumu, yol yapım onarım maliyeti 300 bin TL iken yandaş şirkete 3.5 milyon TL ödeme yapılmış gibi göstermiş! Tek kalemde 3 milyon TL yolsuzluk ve usulsüzlük yapılmış. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Van halkına yaptıklarına bakın!

Nakit yetersizliği nedeniyle elektrik faturasını ödeyemeyen Ağrı Belediyesi’nin kayyumu, kasadaki parayı amaç dışı kullanmış.

Diyarbakır kayyumu, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları muhasebe kayıtlarına almadan AKP’li belediye ve müftülüklere peşkeş çekmiş.

Artuklu Belediyesi kayyumu seçimlere kadar yandaşlara ihale verebilmek için doğal afet yönetmeliğini kullanarak usulsüzlük yapmış.

Siirt Belediyesi kayyumu 567 adet taşınmazı kayıt dışında tutmuş!

Mardin Büyükşehir kayyumu ne yapmış? Arazi, bina, yol, köprü gibi 1479 taşınmazın değerini 1 TL olarak göstererek, belediyeyi zarara uğratmış!

Dersim Belediyesi’ne ait mallar kayyum tarafından İlim Yayma Cemiyetine süresiz şekilde peşkeş çekilmiş.

Batman Kayyumu, Hazine’nin gecekondu fonu olarak gönderdiği paraları fona kaydetmeyerek başka yerlerde kullanmış!“

Benim bu yolsuzluk listesinde en fazla tepkimi çeken Dersim’le ilgili olanı. “Dersim Belediyesi’ne ait mallar kayyum tarafından İlim Yayma Cemiyetine süresiz şekilde peşkeş çekilmiş.”

Aleviliğin bu kutsal kentinde, Alevilerin vergileriyle edinilmiş Belediye’ye ait malların, “İlim Yayma Derneği”ne peşkeş çekilmesi tam bir “işgalci, sömürgeci, yağmacı” uygulama. Çünkü bu dernek, Erdoğan’ın “tek mezhep” ideolojisinin en bağnaz “Sünni-İslamcı” organıdır. Alevi, Kızılbaş, Bektaşi inancına en iğrenç iftiraların yayıldığı merkezdir.

AKP’nin görevden aldığı Mehmet Ali Bul’un yerine Başkanlığı işgal eden Tunceli Vali Yardımcısı Olgun Öner adındaki Kayyum, Dersim’de yağma yapmış, Alevinin alın terini gaspetmiş ve bunu Sünniliğin hizmetine vermiştir.

Ve Pervin Buldan’ın bu gerçeği açıkladığı şu günlerde, biz medyada Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu’nun Dersim Belediye Başkanlığına “aday” olduğunu öğreniyoruz.

Bilindiği gibi 2014 yerel seçimlerinde Mehmet Ali Bul’un yanı sıra Nurhayat Altun yüzde kırkı aşan oyla Belediye Eşbaşkanlığına seçilmişti ve şu anda tutukludur.

Kayyum bu iki seçilmiş eşbaşkanların yerini gaspetmiştir. Her iki Eşbaşkan DBP üyesi olarak bu makama halk iradesiyle seçildiğine göre, AKP’nin kayyumu, hem DBP’nin ve hem de halkın iradesini gaspetmiştir.

Bu böyle olunca, kendine demokrat diyen her insanın, Dersim Belediye Başkanlığı ile ilgili alacağı kararda bu gaspı hesaba alması gerekir. Elbette herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Ama bir de ahlaki kurallar vardır. Hapisteki eşbaşkanın, onu aday gösteren DBP’nin, onu seçen halkın “rızasını” almadan, gaspedilen Belediye Başkanlığına aday olmak çok büyük bir ahlaki zaafa işaret eder.

Ve bir de şu var: Mehmet Maçoğlu Eşbaşkanlık sisteminin yerleştiği bir Belediye’ye başkan olmak istemektedir. Tek başına bir “erkek” olarak ilan ettiği adaylık, kadın özgürlük hareketinin kazanımlarına karşı da yanlış bir adım olacaktır.

Eğer hapisteki Nurhayat Altun’un, onu aday gösteren DBP’nin ve onu seçen seçmenin rızasını almadan, şu anda seçimlere girecek olan HDP’yle bir anlaşmaya varmadan bu adaylık ilan edilmiş ise, bu adaylık Dersim halkının da onayını almayacaktır.

Doğru yöntem, Genel Seçimler öncesinde TİP’ten iki adayın HDP’ye başvurmasında izlenen prosedüre uygun davranmaktır. Bu yapılmadığında adaylık, faşist rejimin HDP’yi tasfiye etmeye yeltendiği, ona üye vekilleri, Belediye Eşbaşkanlarını ve muhtarları görevden aldığı, hapse attığı koşullarda yalnız büyük bir ahlaki yanlış olmakla kalmaz, aynı zamanda Dersim’de faşizme karşı mücadeleyi parçalayarak güçten düşürme amaçlı politik bir yanlış olur.

Tarihi TKP’de uzun yıllar üye olarak çalışmış bir arkadaşı olarak, sonra kurulan TKP’nin üyesi olarak Ovacık Belediye Başkanı olan Maçoğlu’na samimi önerim, adaylık için HDP’ye başvurması ve onun alacağı karara saygı duymasıdır.

Konu biraz grup konuşmasından kaydı. Bu konuşmada Pervin Buldan’ı “müzakere yapmıyoruz, mücadele ediyoruz” sözlerinden dolayı da selamlamak istiyorum.