3 C
Berlin
Pazartesi, Mart 30, 2020

PolitikART

Sevgili okur, bizimle yürümez misin?

Sevgili okur, bana eşlik eder misin bu yolculuğumda? Fakat, önce iyi hazırlanmalısın. Yanına mutlaka bir kefiye almalı, küçük bir çantayı da sırtına takmayı unutmamalısın....

Bâtınî süreğin çağdaş temsilcileri: Hakikatçılar

 “Hakikatçılık başlıbaşına bir inceleme konusudur. Hakikatçı Aleviliğin felsefi omurgasını “hümanizm” oluşturmaktadır. Bu edebiyatın ve müzik kültürünün son ürünlerini derleyip toplamak ve yeniden Alevi inanç...

İçtoroslar hakikatçılığında dervişler, ermişler ve  ’40’lar Meclisi’

Esas olarak Vahdet-i Mevcutçu olan Alevilikte tanrısal/ilahi güç bir bütün olarak evrende, özel olarak kusursuz kâmil insanda yansımasını bulan gizil bir güçtür. Bu nedenle...

İçtoroslar’da hakikatin dili olarak  müzik ve edebiyat

İçtoroslar’da çeşitli Alevi-Kürt ocaklarına bağlı Pîrlik kurumu yaygın olduğu gibi, bu kurumu eleştirerek ortaya çıkan ve kendisini dedegân düşünceden üstün gören Hakikatçı Alevilik akımı...

İçtoros Alevilerinin Kürtçe âyet ve beytleri

Bilindiği gibi Alevilikte saz "Telli Kur’an", nefes de “âyet” veya “beyt”tir. Sazın ve beytin bütünleşmesi, “Kur’an-ı Nâtık”ın (Konuşan Kur’an) ta kendisidir... Sözgelimi, İbreti’nin "...

Şiirle düşünüp şiirle söyleşen bir akım

Sıdkî Baba’nın daha 6 yaşındayken deyiş söylemeye başladığı rivayet edilir. 12 yaşından itibaren Pervane mahlasını kullanmaya başlar. Yine aynı yaşlarda evden kaçarak Hacı Bektaş...

İslami kuşatmayı yarıp İçtoroslar’a akan iki âşık:  Dertli ve Emrah

Daha önce Anadolu içlerine akıp göçebe ya da yarı göçebe olarak yaşayan aşiretlerin, 19.yüzyıl ortalarında Tanzimat kanunları ve Islahat hareketi çerçevesinde yerleşik hayata geçirildiği...