Qarşi istixbarat

Dewrımci mücadelelerde, sawaş cephesi qadar sawaşın arqa cephesi de önemlidır. Bilinenlerın dışında bi alan war hema oni çoğu kimse bilmez. Istixbarat we qarşi istixbarat! Bi hareket egerse düşman haqqında yeterli bilgiye sahip degılse, kendisi düşmana yeterli açıği veren qonuma düşer. Sadece istixbarat yetmez, bi de düşmani yanlış yönlendırme, ona yem atma, tuzağa düşürme we etkisızleştırme taqtikleri war ki bunun en iyi örnegıni 1 sene önce arqaaşların dezgeye getırıp tutuqladıgi MİT yöneticilerıne yapılan operasyonda gördıx. Peki qarşi istixbarat nedır we nasıl yapılır? Anlatayım!

***

Doqsanların ortasi. Gerillalar hergün eylem yapilar. Düşman da warıni yoğuni sawaşa sürmiş.

Bızde arqaaşlarla hergün tartışiyıx, ne yapılabılır ecaba? Alanın ihtiyaçlarıni qarşılama, vêrgiyi tabana yayma, kitleye propağanda yapma, yeni sawaşçilar, qorsan gösteriler fılan u bêvan. Nıçç! Bunların hêç biri sawaşın ulaştıği düzeye cewap olami. Arqaaşlara dêdım başqa şeyler yapmamız lazım. Meheme dêdi resmen her alanda kendıni tekrarlama war. Sedo dêdi aynen êle, gêrilla bile hergün qaraqola saldıri, onlar da eylemsellıxta tekrari aşamiler. Sonra gine sessızlıx. Hawaya, uzağa, yere dikilen anlamsız boş baqışlar. Sığara içiyıx. Off puff sesleri. Bu ruh halımızde bile tekrar war. Hergün ayni sorular, ayni dawranışlar we cewapsız qalan arayışlar.

Bigün gıne êle yoğunlaşmişıx Meheme dêdi yaw dewlet her yere istixbaratçısıni yerleştırmiş. Dêdım nasıl yani? Dêdi gêçen bızım binanın altındaki baqqaldan sığara alacaxtım, daha önce hêç görmedığım bi adam da sığara aldi u baqqala sordi dêdi buralarda kiralıx ew war? Baqqal dêdi bılmiyem, bu da dêdi sen xêrıne yarına qadar araştır yarın gine seni rehetsız êderem. Kiralıx ew bulursan saan haqqın neyse öderem. Dêdım êê? Meheme dewan êtti dêdi o gittıxtan sonra baqqala dêdım bu kimdır, baqqal dêdi walla ben de bılmiyem, biqaç gündür buralarda dolani, büyük ihtimalle ajandır. Sedo dêdi walla Meheme bence sızın baqqal da ajan olabilır, diqqatli ol. Dêdım arqaaşlar şimdi şöyle bişi war, bız nasıl ki düşman haqqında bilgi almax istiyıxsa, düşman da sızma yaparax eyni şeyi elde êtmax isti. Meheme dêdi ê o zaman bız de sızma yapax! O an elımdeki sığara düşti, 3-5 saniye qelbım durdi, gözlerim açıxta qaldi. Sedo dêdi Reco ne oldi, qorkutma bızi yaw. Meheme dêdi Reco iyisen? Qolumi dürtiler. Dêdım tabii yawww! ikisi de ani tepkimden qorkuyla irkilip refleksle qafalarıni arqaya dogri çektiler. Dêdım aradığımız farqli we etkili faaliyeti buldum. Meheme dêdi nasıl yani? Dêdım qarşi istixbarat! Sedo dêdi yaw Reco istixbarattan bahsêtme quranıma sanki biri arqadan yaqlaşıp qoluma giri, acayip oliyam yaw. Dêdım êle degıl wula, qarşi istixbarati bız yapacağız. Dêdi nasıl? Dêdım hele yaqlaşın.

Üçümüz qafa qafaya vêrdıx. Dêdım Meheme’nın anlattığına baqılırsa o adam istixbaratçidır. Sedo dêdi orasi kesin zaten, şüpheli hareketlerınden belli. Mehemeye baxıp dêdım sen sızın baqqala gidıp diyecaxsan, kiralıx ew soran adam yarın gelırse söyle kiralıx ew war. Bunlar beni diqqatlice dinliler. Dêdım Sedo senın ananla baban Mêrsin’deler degıl? Sedo dêdi he, biqaç ay orda qalacaxlar, qonumuzla ne elaqasi war? Dêdım çoq iyi. Sonra Meheme’ye dönüp dêdım yarın o adama kiralıx ew diye Sedoların ewıni gösterecaxsan. Sedo dêdi Reco qusura baxma hema olmaz, ewımızi istixbarata vêremem ben, ne diisen sen yaw? Dêdım sakin ol wula! Sinirlendım. Meheme dêdi Sedo yaw iki daqqa sus hele tamamlasın. Dêdım oni Sedoların ewıne yerleştırdıxtan sonra sen onunla ilişkilenecaxsan, yani bi newi partinın istixbaratından olduğuni çaxtır. Dêdi êê? Dêdım yemleme yapacağız, o bızden bilgi almağa çalışırken bız onlari tuzağa düşürüp istixbarat ağıni çökertecağız. Meheme dêdi wayy be, quranıma hêcandan terledım, parti tarihının ilk qarşi istixbarat operasyonıni yapacağız yani. Sedo dêdi bari operasyoni bızım ewde yapmiyax, babam beni öldürür walla. Dêdım manyaxsan nesen, operasyoni ERNK ile yapacağız, Hüsni heval de günahtır, onun da kêfi yerıne gelsın. Sonra Meheme’ye dêdım sen şımdi baqqala git. Sedo’ya da dêdım benle sen de sizın ewe gidıp aile albümi fılan gibi kimlıgınızi açıga çıxaran eşya warsa onlari alıp bıze gêçax, operasyon bitene qadar bızde qal. Bunlar dêdiler temam.

***

Aradan biqaç gün gêçti. Bi aqşam Meheme bızım ewe geldi. Dêdım bi gelışme war? Dêdi hele dışari çıxın qonuşax. Benle Sedo dışari çıqtıx. Dêdım ne oldi? Gülerax dêdi ewi kiraya vêrdım. Cêbınden bi tomar para çıxardi. Sedo dêdi wula Meheme yoqsa adami bızım ewde öldürüp üstünde ne warsa aldın? Dêdım yoqsa Sedogilin ewıni sattın? Dêdi yoq yaw, açıx vêrmamax için pazarlıği sıqi tuttum, ona dêdım gördüğün gibi ew eşyalidır, 1 yıllıx kirayi pêşin we 1000 marq da depozito istedım, o da 6 aylıx pêşin kira we 1000 marq vêrdi, anlaştıx. Dêdım quranıma dehşetsen Meheme, hele o parayi da vêr eyalete gondereyim, sewınsınler. Sedo dêdi walla helal olsun saan, egerse ben olsaydım derdım şimdi ewe gir ma qaçmisan ya, kirayi ay soni alıram.

Dêdım, planımizın birinci aşamasi başariyla tamamlandi, keklik qafesın etrafında artıq, bundan sonrasi awcinın yetenegıne bağli. Sedo dêdi Reco bence boşuna maceraya atılıyıx, gel oni Hewsel’e götürax görecaxsan soqaxta selam vêrdıği istixbaratçiların bile listesıni vêrır bıze. Dêdım yaw Sedo senın anlamadığın şu, burda sadece bir istixbarat aği çökertmiyıx, ayni zamanda qarşi istixbarat teknikleri gelıştıriyıx, bu alanda hareketin profesyonelleşmesi lazım. Meheme dêdi qarşi istixbarat alanında qabul êdelım ki hareketın ciddi eksiklıxlari war. Sedo dêdi heqlisız, orasıni düşünemedım.

Dêdım şimdi sıra yemlemede. Sedo dêdi bence ERNK mılisi Hüsni hevali yem olaraq qullanax. Meheme dêdi olabılir ha, ERNK de bu alanda kendıni gelıştırır bêlece. Dêdım wula saçmalamayın, işler ters giderse we Hüsni heval ele gêçer de oni qonuştururlarsa Diyarbaqır’ın yarisi tutuqlanır, diger yarisi de şehri terkêder. Dêdım planımız şu. Bunlar can qulağiylan beni dinliler. Dewam êttım, dêdım Meheme sen bununla ilişki gelıştır, her yeri gezdır, arada buna güwendığıni belırten şeyler söyle we ona de ki “gizli görevde olmama ragmen memleketımi saan tanıtmaxtan gurur duyiyam, hema bu aramızda qalsın, temam?”, yani qaşo istixbaratta olduğuni agzından qaçırmişsan. Sedo dêdi yaw Reco sen her şeyi düşünmişsen bile. Meheme dêdi temam. Dêdım hadê serkeftın.

***

Bi hafta sonra benle Sedo Sur’un ara soqaxlarında Meheme’yle buluşma eyarladıx. Güwenlıx nedeniyle we açıx vêrmemax icin Meheme ile açıx alanda buluşmiyıx.

Dêdım heval tekmil. Meheme, yüzünde bi qehremanın zafer qazanmiş gülümsemesiyle dêdi keklik yemi yutti. Dêdım yani? Dêdi adam tutturmş baan diyi ben de gizli görev almax istiyem, baan bölge yöneticisiyle randevu eyarla. Sedo dêdi onlar bize sızmaq isterken bızım onlara sızdığımızi bilmiler, bunlar tam ewêldır yaw. Dêdım bax Meheme bundan sonra operasyon aşamasına gêçıyıx, çoq diqqatli olman lazım. Qonuşurken hêcandan üçümüzün de nefesi titri. Dêdım buna bi randevu eyarla, ona de ki seni bölge istixbarat sorumlısi ile tanıştıracagım. Meheme dêdi sonra? Dêdım sonra, büyük ihtimalle istixbaratın operasyon bölge sorumlusu da oralarda olur, onlardan önce arqaaşlar harekete gêçecax we onlari awlayacağız. Sedo dêdi yalnız ben bi noqtayi tam anlamadım, Meheme’nın bu istixbaratçiya “bölge sorumlisi” olaraq tanıtacaği kişi kimdır u onlar harekete gêçmeden onlara operasyon yapacax arqaaşlar kimlerdır?

Dêdım ben de bu soriyı beklidım, bu noqtada ERNK dewreye girecax, Hüsni hevalden destek isteyecağız, operasyoni onlar yapacax, bölge sorumlisi olaraq qullanacağımız yem ise sensen! Sedo dêdi ben? Dêdım he. Dêdi ê hanê yemleme aşamasıni gêçmiştıx, planında bi newi gêriye dönüş we tekrar war. Dêdım Sedo yoldaş, operasyonda yer almaq istemisense açıxca söyle, bu kücük burjuwa qaytarmalarından wazgêç. Dêdi yoq yani arqaaşların vêrdıği her görevi layiqiylan yapmağa çalışacağım hema sanki ben çem u cem gidecağım quranıma. Meheme dêdi Reco sen de qabul êt çoq riskli bi operasyon yapacağız, bi terslix olursa benle Sedo fedai eylem de yapabılırız, duygusal dawranmayasan o anda. Dêdım meraq êtmeyın, hêç bişi olmayacax, dewlet bu tür şeylerde qoordinatörün pêşınde olacax, ben diqqatli olursam kimseye bişi olmaz. Sedo dêdi Reco qurbanın olayım çoq diqqatli ol.

***

Son buluşmamızın üzerınden 3 gün gêçti. Meheme acil qodiyla buluşma notunu gönderdi bıze. Onunla Ulucamide buluştux. Şadırwanda oturdux qaşo abdest aliyıx. Dêdım Meheme gelışmeler hangi aşamada? Dêdi qafesın agzıni açtım keklik artıq qafeste, gerisi senle Hüsni hevale qalmiş. Dêdım wula şifreli qonuşma, ne oldi? Dêdi ona attığım yeme düşti, Cuma güni saet 15’te Mardinqapi’daki çay baxçesınde oni istixbarat bölge sorumlisiylan tanıştırma sözi vêrdım. Sedo arada ağzına su götüri u diyi sübhanel baqî şukran, ya rabbi ya şukur weleddalin amin.

Meheme’ye dêdım çoq soğuqqanli olmalısın, saqın panikleyip açıx vêrme, keklik sürüsüni elımizden qaçırmiyax. Sonra Sedo’ya döndüm sen de ayni sekilde, saqın panik yapma, gerekırse ERNK Metropol Özel Quwwetlerini de dewreye soqacağım, etraf arqadaşlarla doli olacax meraq êtmeyın. Sedo dêdi ya yanlış giden bişiler olsa? Dêdım o zaman birbirimizi uyaracax bi şifremız olsun. Meheme dêdi ıslıq çalax. Dêdım o bilindik bişidır. Sedo dêdi Emin Erbani’nın “Lê Aynur zalım Aynur/Wey lê Aynur xain Aynur” şarqısıni söyliyax. Dêdım bu mantıqli, kimse de anlamaz. Birbirimıze başarilar dileyıp ayrıldıx.

***

Sedo we Meheme’nın yanından ayrıldıxtan sonra dogrica ERNK mılisi Hüsni hevalın yanına gittım. Durumu anlattım. Dêdım Hüsni heval çoq qapsamli bi operasyon yapacağız, eger başarıli olursax dewletin istixbarat ağıni çökertecağız, tabii sızın qatkınizi da eyalet takdir êdecaxtır muhaqqak. Bardax dibi qadar qalın olan gözlüxlarıni düzeltti. Dêdi elimizden geleni yapacagız hema dogrusunu istersen bız bêle yerel istixbarat hedeflerıne yönelmaxtan ziyade istixbaratın merkez üssüne, yani beynine sızma hamlesi başlattıx, bunun için Dersim’den en profesyonel qadromuzu getirttıx, bize çoq pahaliya patladi bu operasyon hema partiye feda olsun. Dêdım sız bıze destek sunsanız elbette ihtiyacinız olduğunda bız de gereken qatkiyi sunarız.

Neyse, ona planın bazı qısımlarini anlattim. Bilmesi gerektiği qadarını yani. Saet 15’ten önce ERNK qadrolari çay baxçesinde ğarson, simitci, boyağci olaraq yerlerıni alacaxlar, bız harekete gêçtığımızde ERNK’liler de etrafta MiT erabalarında bekleyen istixbarat yöneticilerınin etkisizleştirilmesi operasyonuna başlayacaxlar.

***

Cuma / Saet 14:30.

Benle Hüsni heval, ismini Qoordine Burcu olaraq degiştırdığımiz Keçi Burcu’nda yerımızi aldıx. Meheme de çay baxçesınde tek başına oturmiş kekligi bekli. Baxtım Hüsni hevalin gözlügi yoq. Dêdım gözlügün nêrde? Dêdi yaw hêcandan taxmayi unuttum, ben uzağa göremiyen sen xêrıne olup bitenleri baan anlat. Dêdım temam.

O esnada qırmızi montli bi genç, bızim bulundugumuz burcun hemen dibinden çay baxcesıne dogri yürüdi. Hüsni heval dêdi bunu tanisan? Dêdım yoq, istixbaratçi bu olabılır. Dêdi nêrden bıldın yaw? Dêdım istixbaratçi hawasi war. Dêdı biz bu arqaaşi Dersım’den özel operasyon için getırttıx, onun da bugün istixbarat bölge yöneticisiyle buluşmasi war, dewletin beynine sızma yapmişıx. Bunu söyleyince gögsüni gerdi êle. Qafamda şimsekler çaxti hema diyem Reco sakin olll, dünya tesadüfler dünyasidır. Baxtım ERNK istixbaratçisi gitti Meheme’nın yanına oturdi. Mırıldandım dêdım aha walla poxi yêdıx. Hevalê Hüsni dêdi ne oldi? Dêdım biraz bekle anlatıram. O esnada baxtım Meheme yanındakine çaxtırmadan Sedo’nun bulunduğu noqtaya şifre gönderdi. Yani “adamımız geldi”. Dêdım Hüsni heval sen burda qal, ben tuwalete gidiyem, şimdi döniyem. Dêdi yaw Reco heval o qadar da hêcan yapma sen daha operasyonun qralıni görmemişsen.

Aşaği iner inmez hemen Sedo’nun yanina qoştum. Dêdım Sedo operasyon iptal! Dêdi artıq çoq gêç, Meheme’den başlama işareti aldım, fedai ruhum üzerımde. Dêdım wula başlatma ruhundan, çabuk iptal parolasıni Meheme’ye ulaştır, sonra anlatıram nedenıni.

Ben hemen Hüsni hevalın yanına döndüm. Dêdi Reco ben görmiyem, operasyon ne alemde? Dêdım en hêcanli yerınde. Baxtım Sedo bağiri diyi “Lê Aynur zalim Aynur/ Wey lê Aynu xain Aynur/ rabe Aynur, bireve Aynur”. Bu buni söyler söylemez Meheme masadan qalxti, Sedo ile Meheme BenuSen’e doğri qoşmaya başladilar. O panikle qırmizi montli ERNK’nin qadrosi da Hewsel’e dogri qoşmaya başladi.

Hüsni heval dêdi ne oldi? Dêdım walla ben de tam anlamadım, ortalıx qarışti sanırım. Çabux burayi terkêdax

***

Ertesi gün ben, Sedo we Meheme buluştux. Meheme dêdi operasyoni niye iptal êttin Reco, awucumuzdaydilar. Dêdım wula sen o adama bölge istixbarat sorımlisiylan tanişacaxsan, dêdığında, parti istixbaratından olduğunu çaxtırdın? Dêdi yoq walla ben dêdım ne de olsa o anlar, parti marti dêmedım, sadece istixbaratta gizli görevdeyem dêdım. Dêdım senın görüştüğün kişi ERNK istixbarati Dersim bölgesinden biriymiş, seni dewletın ajani zannêdip o da bize sızma yapmiş, az daha ERNK senin yüzünden bızi tasfiye êdidi wulan. Sedo dêdi errııık quranıma şoqtayam, partinin iki qanadi günlerdır birbirine sızma yapmiş hem de hêc çaxtırmadan, biz de zannêdidıx bu alanda yetersızıx. Dêdım dogrusunu isterseniz ERNK’den bu performansi beklemidım, onlar da iyi hazırlniler dêmax, görecaxsiz gelecaxta bu qarşi istixbarat egitımlerının faydasıni çoq görecagız, ana qarargah mutlaka bu tecrübelerimizden faydalanacax. Sonra dêdım hele ben gideyım Hüsni hevali göreyım, bi yolunu bulup kiraciyi çıqarax.

Hüsni hevalın yanına gittım dêdım sızın sızma operasyoni ne alemde? Dêdi yaw hêç sorma, sızın operasyonun olduğu gün war ya, dewlet de bızım arqaaşa operasyon yapmaya çalışmış hema bızım qadro Allahtan tuzagi farqêdıp Hewsel’e gêri çekilme yapmiş, o gêce hemen oni şehirden çıqardıx mecburen. Dêdım çoq iyi êtmişız. Dêdi sızden ne xaber? Dêdım bız o hamleyi asqiya aldıx, artıq başqa zamana. Dêdi dewleti iki qoldan günlerdır ugraştırdıx ya o bile yeter. Dêdi tabii canım, zaten şoq olmişlardır.