Sazmanî Înqîlabî û Kurdistan (2)

Kuruş Laşayî ( 1938-2002 ) le damezrêneranî u rêberanî serekî sazmanî Înqîlabî le berayyekanî salî 1968 be pêy bangewazî Simayil Şerîfzade be yarmetî mam Celal Talebanî çuwe Rojhelatî Kurdistan û çend mang le çîya u gundekan legel pêşmergekanî Komîtey Şorişgêrî HDK bû. Laşayî bo piştîwanî heme layene le bizûtnewe gerwawe Urûpa û legel jmareyekî zor le hawalanî bo yarmetî kirdinî xebatî çekdaraney rojhellatî kurdistan hatnewe Başûr. Ewe hawkat bu legel kûjranî Simayil û têkoşeranî dike. Ew rûdawe diltezênane Laşayî u hawrêyanî le xizmet be gelî Kurd paşgez nekirdewe.

Laşayî le salî 1972 le Taran gîra, maweyek bû sebaret be teorî ‘gemarodanî şarekan le rêgay ladêkanewe’ gumanî têda pêk hat bû belayewe rewa nebû opozîsyon nikûlî bika lew alugoraney le çuwarçêwey rêjîmî paşayetîda be rêformî zewî pêk hatbû. Wek hemû belgey berdest şayîdî deden Laşayî nebûwe hoy gîranî hîçkam le hawalanî, hate ser têlêvîzyon û piştîwanî kird le rêformekanî Şa. Diyare beşêk le qisekanî lemer ew rêformane rast bûn.

Laşayî duwatir wek sikirtêrî giştî Lojyonî Xizmetkaranî Beşer karî kird ke rêkxiraweyekî ser be derbarî Şa bû û duway şorişî 1979 bo parastinî jiyanî xoy u binemalekey le Iran derkewit û legel hawser û mindalekanî le Emrîka gîrsawe. Laşayî be pîşe pizşkî cerah bû, belam le Emrîka dîsan xwêndîyewe û ew car ta katî mergî bêwadey le Oktobrî 2002 le ber nexoşî şêrpence, wek pizşkî derûnnas karî dekrid. Le salî 2001 lêkolerewe û nûserî Iranî Hemîd Şewket le çuwarçêwey projeyek da be nawî ” Awrêk le Bizûtnewey Çepî Iran le Nawewe” wutwêjêkî dûr û dirêjî legel kird ke bo carî yekem le salî 2002 çend mang ber le mergî Laşayî be şêwey kitêb le Iran û le derewey wulat bilaw kirayewe. Le dirêjey em zincîre wutare da gişt ew beşaney kitêbî Şewket ke têyda Laşayî lemer bizûtnewey çekdaraney Kurdistan le Rojhelat û kar u xezmetyan le Başûr dedwê degêrînewe. Her weha ew qisaney le konfiransî çapemenî radyo têlêvîzyonî salî 1972-ş kirdûye, boçûnî yek le wezîrekanî zemanî Şa lemer wî û kurte bîrewerîyekî Dr. Hesen Şetewî û Muhemed Muhtedî lemer Laşayî degêrînewe. Babetêkî dike ew hejmare taybetîyey gowarî ‘Tûde ‘organî têorî sazmanî înqîlabî lemer bizûtnewey çekdaraney Kurdistanîş ke Laşayî nûsîwye lem zincîreye da deguncênin. Le Kurdistan Laşayî nawî duktur Celal bû.

Şewket : le duway tewaw bûnî kobûnewey herawî rêkxiraweketan le Bêljîk û çend kes ziyad kirdin le endamanî heyetî berêweberî biryar dira çend kes le endamanî berêweberî rêkxirawe ke rexney cîdî hebû le ser reftar û helsukewtyan bo nwê kirdnewey bîrura biçne Çînê. Lew nawe da Sîrûsî Nehawendî le kadrekanî rêkxiraweketan ke duway dîtnî dewrey amûzşitî nîzamî le Kûba gerabuwewe Iran, pêwendî pêwe kirdin û daway kird kesêk bo danî guzarişt u şirove kirdnî karubarî rêkxirawe binêrdirêtewe bo Iran. Cige lewe biryar dedrê ke eto bo pêwendî legel Simayil Şerîfzade û mela Awarey Şelmaşî ke le Kurdistan bizûtnewey çekdarîyan berpa kird bû biçîye layan. Êwe le kwêwe û çontan zanî bizûtneweyekî awa le Kurdistan heye?

Laşayî: le rêgay yekêk le endamanî rêkxirawekeman ke le Utrîş dejya [Debê mebest le nemir Selah Şemsî Burhan bê, amadekar ]. Pêm waye le kure mamekanî ‘Abdulrehmanî Qasimlû, rêberî HDK bû. [Lêreda Laşayî kesekanî têkel kirduwe. Lew serubendî da Hesen Şetewî xuwarza û bin amozay Qasimlû le Elman dejya. Laşayî çawî bew u be Muhemed Muhtedî kewtibû ke pêwendî legel Simayîl şerîfzade hebû. Bo çilonayetî ew dîdare birwane notî Şetewî û Muhtedî ke duwatir lem zincîreye da bilaw debêtewe, amadekar]. Ew pêwendî legel Şerîfzade hebû û Şerîfzade be wîda peyamêkî bo Sazmanî Înqîlabî nard bû gutbûy eger pêman xoş bê detuwanîn bo aşnayî legel neberdêkî çekdarane le Kurdistan ke be djî rêjîmî Şa êsta berêweye nwênerêk binêrîn bo ew herême. Ême be agadar bûn lew babete destbecê mewafeqetî xoman rageyand û biryar dira emin bo pêwendî le gel Şerîfzade biçme Kurdistan. Kontaktî ême bo ew kare kurdêkî Iraqî danîştûy Bêrlîn bû be nawî kak Kemal [mebest le rewanşad Dr. Kemall Fuad e ke ew serubendî le zankoy Humbulton le Bêrlînî rojhelat deyxwênd, Amadekar] ew rêga û çalî be min nîşan da. Hêndêk remz û nîşaneman allugorr kird û qerar û medarman dana. dirêjey heye….

Wênekan

1-dû kes le endamani Komîtey Şorişgêrî Hîzbî Dêmokratî Kurdistanî Iran

Le rastewe: Simayil Şerîfzade u Hemedemîn Sîracî

2- Kuruş Laşayî be cilubergî Kurdîyewe le Emrîka 31.10.2000 le cêjnî Halloween legel hawserî Sureya Rîzwanî ke Kurdî Kirmaşan e.