Sazmanî Înqîlabî u Kurdistan (29)

hsghazi@gmail.com

Goşeyek le mêjûy bizûtnewey çepî Êran
Le qalbî beserhatêk da
Beşêk le kitêbî Siyaweş Parsanejad
Neşrî Nîma, Êsên – Elman çapî ewel – Jûyiyey 2002

…. Le mawey xeybetî ême da ke şeş mangî xayand le Urûpa rûdawî zor ratlekêner qewmabû. Bîjen Hîkmet duway ketnî danîştinî kadrekan xoy le sazman kenar kird bû. Le nêwan ‘Elî Şems û Pervîz Wa’îzzade kêşe saz bibû û Şems helatbû u têy qûçand bû û xoy şardibûwewe, be şêweyekî awa hêndêkan pêyan wa bû casûsî dujmin buwe û le hewelewe memûrîyetî hebuwe, jimareyekî zor le kadrekan le jêr rêberayetî Mêhdî Xanbaba Têhranî le sazman cwê bibûnewe. Kuriş Laşayî le ser binemay bangewaz û lê gêranewey Simayîl Şerîfzade şorşigêrî Kurdî Êranî bo helsengandinî raperînî Kurdekan seferî kirdbû bo Kurdistanî ‘Êraq û Êran û raportêkî hemû layeney le ser ew raperîne amade kirdbû. Sê kes le endamanî pêşûy komîtey nawendî Hîzbî Tûde be nawekanî Forûten û Qasimî û Sexayî ke legel ême kewtibûn û duwaye der kira bûn legel sazmanî Marksîstî – Lênînîstî Tûfan kewtibûn û rojnameyekyan bilaw dekirdewe. Le ber ewey ke ême le danîştinî kadrekan da ber’ode bibûyn ta çakkirdnî sazman dest le bilawkirdnewey neşrîyey organ biparêzîn, be kirdewe destî ewanman bo bangeşe û teblîxatyan be kiraweyî hêştbuwewe. Wa’îzzade paşmawey endamanî ko kird buwewe û rêgay “gemarodanî şarekan le gundekanewe ” y tîftîfe da bû.

Dr. Siyaweş Parsanejad (Dr.Cewad)

Aşkraye ke le helumercêkî awa da raportî Laşayî û eweyke le hêndêk le nawçekanî Êran raperînî çekdarane heye, hemû rûdawekanî dîkey kêşabûwe ber sêberî xoy û bîruray hemwanî berew lay xoy rakêşa. Hemûman geyiştîne ew akamey ke debê herçî xêratir lew raperîne çekdaraneyane da beşdarî bikrê û alay şoriş helbidrê. Le dabeşkirdnî karî seretayî biryar dira Rîzwanî (ew hemîşe hewlî deda xoy le pişt cebhe ragrê û qet dilxwazî karî be metrisî nebû) û Wa’îzzade le Urûpa bimênnewe û xerîkî amade kirdin û nardinî hawrêyan bin bo Êran le rêgay aşkra û şarawe ra û bo ew gurûpey ke deçête Kurdistan, dewrî pişt cebheyan hebê.

Laşayî, ‘Eta û Îrec Keşkolî, ‘Elî Sadiqî û min yekem gurûp bîn ke biçîne Kurdistanî ‘Êraq û lewêwe bo Kurdistanî Êran û peywest bîn be raperîn. Xesrew Sefayîş le Bexda karî pişt cebhe rêk bixa. Gurûpêkî tir binêrdirête kendawî Fars û lew nawçaney lêyan dekolnewe pêge dabmezrênin. Bo berêwebirdnî ew biryarane gurûpî nawbraw û min çûyne ‘Êraq û herêmî Kurdistan.

II-Manewe le Kurdistanî ‘Êraq – Bekreco

Simayîl Şerîfzade u Hemedemîn Sîracî le rêberanî bizûtnewey 46-47

Laşayî le memûrîyetî da bo Kurdistan legel “Celal Talebanî” yekêk le rêberanî Partîy Dêmokrratî Kurdistanî ‘Êraq – Yekêtî Nîştimanî [şayanî base lew serubendey ber basî Dr. Parsanejad da hêşta Yekêtî Nîştimanî Kurdistan pêk nehatbû, amadekar] û Simayîl Şerîfzade û Mela Aware rêberanî Kurde raperîwekan le Êran aşna bibû û le layen ew dû kesey duwayî yewe bangihêştin kira bû zemîney beşdarî endamanî Sazmanî Înqîlabî le raperînî Kurdistan da birexsênê. Gurûpî Kurdistan ke birîtî bûn le Laşayî, ‘Eta û Îrec Keşkolî, ‘Elî Sadiqî û min le rêgay Estenbûl û Demîşqewe çûyne Bexda û lewê le layen rêberanî Partîy Dêmokrratî Kurdistanî ‘Êraq – Yekêtî Nîştimanî pêşwazîman lê kira. Le rêberanî Yekêtî Nîştimanî Îbrahîm Ehmed û ‘Umer Mistefa le Bexda û Celal Talebanî le pêgey “Bekreco” le nizîk Silêmanî damezrabûn û çend hewtûyekî xayand ta helumercî nardinî ême bo berey şer le Kurdistanî ‘Êraq bo lay Celal Talebanî amade bikrê.

Ew maweye derfetêkî lebar bû bo ewey ke hêndêk meseley wek rêgay şorişî Êran, qewarey hîzb û taktîkî dahatû helbsengêndirê û têorîze bikrê. Aşkraye ke her kam le hawrêyan lew bareyewe bîrî dekirdewe û bîruray taybetî lemer xoy hebû belam debû ew bîrurayane piyade bikrên û ko bikrênewe bibin be binaxey yekêtîy rêkixraweyî. Emin hewlim da lew derfete kelik werbigrim û eger karêkim le dest dê encamî bidem. Danî beyanyan le xiyabanî ‘şarî eleşîd’ deçûme qawexaneyek ke mekoy rûnakbîre Bexdayiyekan bû û bo mutala kirdin lewê ko debûnewe, emin deçûme wê û ta şew xerîkî nûsîn bûm. Le kotayî da nûsraweyekî penca lapereyî amade kira ke be kurtî nawerokêkî away hebû: Rêgay Çîn û rêgay Kûba hîçkamyan natuwanin legel helumercî taybetî komelî Êran biguncên. Le Êran ne dekrê raperînêkî çekdarane be bê piştîwanî hîzb werê bixrê (wekû Kûba) û ne dekrê le pêşda hîzbêkî pitew dabmezrêndirê û be palpiştî ew raperînêkî berbilaw dest pê bikrê (wekû Çîn) helumercî roj le Êran eweye ke raperînêkî çekdaraney be heq le yekêk le nawçekanî Êran destî pê kirduwe. Narezayetî giştî le hukûmet şitêkî aşkraye. Ew raperîne detuwanê le dirêjxayen da pere bistênî berew nawçekanî dîke. Lew nawe da erkî ew şorişigêraney ke rêkxistin û teşkîlatyan heye ewe debê ke be hemû hêzî xoyan yarîdey ew raprîne çekdaraneye biden û beşdarî têda biken. Be dem xebatî çekdaranewe detuwanin teşkîlatî sazmanî xoyan pere pê biden. Ew rewte detuwanê le hemû cêyek şikil bigrê ta duwacar rojêk le kongreyekî giştî da be yekgirtinî ew rêkixrawe peragendeyane damezrandinî hîzbî taqaney sertaserî meyser bê.

dirêjey heye…