Sazmanî Înqîlabî u Kurdistan (7)

Awrêk le bizûtnewey Çepî Iran le nawewe

Hevpeyvînî Hemîd Şewket legel Kuruş Laşayî

Şewket: lew mebeste tê nagem.

Laşayî: Le komelêkî werzêrî wekû Kurdistan da bûnî jinêkî xerîbe le naw komelêk piyaw da hênde cêgay qebûl nîye. Jinanî xocêyîş le ber ewey bizûtneweke pereyekî etoy nesendibû ranekêşrabûn berew taqmî Şerîfzade, dena boxoyan hîç lemperêkyan nebû lewbareyewe. Le wane bû le bûn û amadeyî jinan le xebatêk da ke berêwe deçû pêşwazîşyan kird ba. Renge amaje kirdin bew nuxteye pêwîst bê ke her core hawkarî û rakêşanî takuteray xocêyî berew destey partîzanî Şerîfzade hawrê bû legel heta bilêy parêzêkî zor. Hêndêk le dîdarekan û qerar û biryekan, be nihênî û le tarîkayî şew da dekran. Çunke le duway royiştinî taqmeke, takuteray xocêyî le dêyekanda demanewe û ew metrisîye hebû SAVAK bîyannasê û bîyanxate jêr lêprisînewe. Ca boye kesî ewto legel taqmeke dekewtin ke le ber her hoyek bê aşkira bibûn û sazmanî emnîyet û erteş be duwayanewe bû, ca bew pêye eger le jinanî xelkî nawçe kesêk ser be partîzanekan bûbê, be nihênî çalakî kirdûwe û min lêy agadar nîm.

Şewket: Ew maweyey ke le Kurdistan bûy hîç têkhelçûn û şerêktan legel hêze nîzamîyekanî Êran hebû?

Laşayî: Çend car peykekan xeberyan hêna jandarmekan û hêzekanî erteş le nizîkî êmen û boye rêgaman gorî ta legelyan rû be rû nebîn. Her wek pêştirîş basim kird zor be parêzewe heldesûrayn. Wa weberçaw dehat ke hêndêk le pêşmergekan nawçeke bist be bist şarezan û car car bew hîsabatey ke deyan kird, bo ewey şwênewinke bikeyn be dewrî nawçeyek da dexulaynewe.

Şewket: Ke wate tûşî hîç têkhelçûnî nîzamî nehatin?

Laşayî: Hewlyan deda têkhelçûn pêş neye. Webîrim dê carêk dû kesyan be tawanî casûsî bo SAVAK girt û duway lêprisînewe û dirkandinî ewan, biryaryan da ê’damyan biken. Katêk min ewem bîst maweyek legel Şerîfzade qisem kird û hewlim da karêkî wa bikem lew biryare paşgez bêtewe. Duwa car ew dawakey minî selmand û ew dû kesey azad kird. Ew maweyey legel taqmî Şerîfzade bûm legel çend kes le pêşmergekan pêwendîy dostayetîm saz kird û zor car be yekewe qiseman dekrid. Ewan basî jiyanî xoyan dekrid. Le gîru griftekanî rojane û yan ew şitaney legelyan rûberû bûn û basî hoy peywest bûn be destey partîzanî u xebatî çekdaraneyan dekrid. Car car le dirêjayî rêga da debûme hawrêy çendêkyan û be se’atan gengeşe û qiseman dekrid. Carî wa bû rêpêwanî dirêjî çend şew u rojîman le ber bû û car car le jêr baran yan le heway tofanî da be se’atan de cûlayn. Carêkyan Şerîfzade le ber mandûyî zor le ser rêga hawarî kird: “hoy taksî , hoy taksî.”

Şewket: Ew rêpêwane dûr û dirêjane û cêgorkê le şwênêkewe bo şwênêkî tir çi alugorêkî le wez’î desteke da pêk dehêna?

Laşayî: Pêştir bom xewn û xeyal bû. Teqrîben şew û roj be rêwe bûyn û tenê maweyekî kurt pişûman deda. Hemû koşiştman ewe bû ke kar nekêşête şer û têkhelçûn legel hêze nîzamîyekanî Êran. Car car be deştî pir le gul, le jêr baran da têdeperîn û car carîş be kêw û rêpêlgey kwêstanan da, yan lêrewarî dar berû. Ew geştane hemûy dijwar û taqet pirûkîn bûn, belam heta bilêy dilgîr bûn û emin be helpe û şoqewe hawrêyetîm dekirdin.

Şewket: Ke wabê şerêk le gorê da nebû, ziyatir xo derbaz kirdin bû?

Laşayî: Ême hêzî rûberû bûneweman nebû. Her çend hemîşe amadey têkhelçûnî nîzamî bûyn. Bo ewan girîng bû ke herçî ziyatir biçne naw dêyekan û xelik deng biden û amadeyan ken. Boye hewlyan deda xo le têkhelcûn biparêzin. Le heman kat da diyar bû ke be dem ew geştanewe seryan le hêndêk le teşkîlate nihênîyekan deda ke le dêyekan da heyan bû.

Şewket: Ewendey le qisekanit têdegem eweye ke têdekoşan tûşî têkelçûnî nîzamî neyen. Amanc ewe bû le dêyekan da bangeşe biken û be kokirdnewey hêz le naw werzêran da dest biken be ’emelîyat.

Laşayî: Amanc ewe nebû. Ewe taktîkyan bû. Meseley serekî desteke bangeşe le naw werzêran, kokirdnewey hêz û rêk xistnî siyasî bû.

Dirêjey heye…

Wênekan: Mela Aware

Gilkoy şehîdî nemir Mela Aware, le salî 1313 (hicrî rojî) da le gundî Şelmaş le dayik bûwe u le salî 1347 da le şarî Serdeşt le temenî 34 salî da be destî xwêbxorekanî rêjîmî paşayetî şehîd kirawe.