Sazmanî Înqîlabî u Kurdistan(22)

Awrêk le bizûtnewey Çepî Iran le nawewe

Hevpeyvînî Hemîd Şewket legel Kuruş Laşayî

Şewket: Lewey ke sazman pêşweçûnêkî ewtoy le naw Êran da nebû û tenanet ney detuwanî wulamî kemtirîn pêdawîstîyekanî xebat le helumercî dîktatorî da bidatewe naumêd bibûy?

Laşayî: Zor naumêd bûm. Çunke duway ew hemû sale û sereray ew hewl û têkoşaney ke kirdbûman, tenanet serpenayekîşman nebû û wek dû endamî rêberayetî sazman nedegeyiştîne tewafuq û yek dengî. Perwîz be pêçewaney min hîwadar bû be barudoxeke û pêy wabû be heman şêwe dekrê kar bikeyn û rîşe dakutîn. Helbet qebûlî dekrid ke sazman le nawxoy wulat pêşweçûnêkî ewtoy nebuwe.

Şewket: Ke wabû sebaret be helkewtî Sazmanî Înqîlabî le nawxoy wulat da xîlaftan nebû. Kêşeketan leser helsengandinî erk û tuwanayiyekantan bû bo zalbûn be ser ew dijwarîyaney da ke rûberûtan bû.

Laşayî: Her awaye ke to delêy. Xîlaf le ser helsengandinî erkekan û tuwanayyekanî sazman bû. Le heman kat da ke Perwîz pêkêşî dekrid mirov debê hîwadar bê û dilî sard nebêtewe. Bo ew naumêdî û dil sardibûnewe nîşaney lawazî îdêolojîk bû.

Şewket: Perwîz le nameyekda ke duway gîran û axaftine têlêvîzyonîyeket bo Sazmanî Înqîlabî nûsîwe, zor û kem dîmenêkî awa be destewe deda.

Laşayî: Ew lew nameye da cext deka le ser çemkî îdêolojî û xalî kizî îdêolojîkî min. Ew cext kirdine wenebê hêndeş bê binema bê, ême lew ruwewe boçûnî ciyawazman hebû.

Şewket: Duway ew şik û gumaney sebaret be rêbaz û hengawekanî Sazmanî Înqîlabî bot hatbuwe pêşê, aya hîç hewlit da bo pêwendî legel Siyaweş Parsanejad? Ew maweyek ber le geranewey to bo Êran, le axawtinêkî çapemenî û radyo têlêvîzyonî da, cwêbûnewey xoy le Sazmanî Înqîlabî rageyand û daway le êwe kird dest le çalakî şorişgêrane helgrin.

Laşayî: Bew şik û gumaney bom hatbuwe pêşê fikrî pêwendîy legel Siyaweş be zeynim da rabrid û ew babetem legel Perwîz hêna gorê belam muxalefetî kird.

Şewket: Pêt wa nebû karî ewto bibête hoy pêwe bûnit?

Laşayî: Be hîç cor. Siyaweş hawrêy konî min bû û be salan şanbeşanî yektirî xebatman kirdbû. Bi be taybetî le mawey manewey le Kurdistan da pêwendî dostayetî ême qûltir bibowe. Leweş ziyatir, fikrî pêwendî legel ew hawrêyaney dîkeş ke be dem wutuwêjî çapemenî û radyo têlêvîzonî le Sazmanî Înqîlabî helbirabûn be zeynim da rabirdbû. Yekêk lewan Bîjen Qedîmî bû. Legel Bîjen le zemanî xwêndin le debîristan dost bûm û herdûkman le Elman le buwarî pizişkî da xwêndbûman. Ew dostayetî û pêşîney dûrudirêj minî pêmil dekrid mihale ewan her le ber ewey bîr û baweryan gorîwe, serêşem bo saz ken. Belam Perwîz legel nebû û îdî fikreke helweşawe.

Şewket: Kobûnewekanî xwêndnewe legel Miryem herwa berdewam bû?

Laşayî: Ew kobûnewane her wa berdewam bûn. Xalbe beyekewe deçûyne sînema, şitman dekrî, qiseman dekrid û katman be ser debrid.

Şewket: Cige le pêwendî siyasî, pêwendî xusûsîş le naw êwe da hebû?

Laşayî: Na, cige le pêwendî siyasî û dostayetî asayî pêwendîyekî dîkeman nebû.

Şewket: Bawk û daykî Miryem çi îradyan nedegrit le ser pêwendî êwe?

Laşayî: Ewan agayan lê nebû, çunke pêwendî û basuxwas û qise kirdnî nêwan ême le derewey malê bû. Legel eweşda paş maweyek bîrim kirdewe baştre cêgayekî cwê be kirê bigrim û her bew mebeste  serim le çend bungay me’ameley milkî da. Pêm wa nebû ke ew kare lewaneye şik û guman saz ka. Yek le rojekan, hewa kem kem tarîk dahatbû ke legel Miryem le çuwaremîn bungay me’ameley milkî hatîne derê û biryar bû rojî duwatir dîsan serî çend bungay dîke bdeyn. Bo geyiştin be wêstgey utubos debû be kolanêkî barîk û tarîk da têperbayn. Hêşta çend hengawêkman helnehêna bû ke memûrekanî Sazmanî Emnîyet rijane serman. Neferêk le piştewe le baweşî kirdim û be tobzî emnyan de maşênêk hawîşt. Miryemîşyan be zorî suwarî maşên kird û çawyan bestîn û werê kewtin. Gişt ewe le çend deqîqey ziyatir nexayand.

Şewket: Hestit dekrid çi rûydawe?

Laşayî: Belê, belam we rûy xom nedehêna. Taze werê kewtibûyn ke gutim, “axa be hele girtûtanim”. Bellam hîç faydey nebû. Tenanet wulamî qisekeşyan nedamewe. Way bo deçûm be dem hewl dan bo peyda kirdnî apartuman û çûnî bungay  me’ameley milkî pêwe bûbim.

Şewket: Lêyan nedewîstî nawî hawrêkant bidirkênî?

Laşayî: Deyanwîst, belam fişaryan bo nedehênam. Amancyan ziyatir ew e bû le rabridûm paşgez bibmewe. Deyan gut, eger amade bim dest le bîrubawerim helgrim û teslîm bibim, îdî karyan be min nabê.

Dirêjey heye…

Wêne: Dr. Siyaweş Parsanejad (le Kurdistan be Dr.Cewad denasra)