Seçim çalışması

ÇIQMAZ KÛÇE

Terstaqla Reco

Seçimleri gêride bıraqtıx. Tüm basqılara, tutuqlamalara we basın ambargosuna ragmen HDP baraji gêçti. Erdoğan’ın “baraj altında qalmalari için özel marqaj uygulayın” talimatına rağmen HDP marqajdan qurtuldi u gine ğol atti ona. Peki nasıl oldi bu? Sıze sadece şuni diyeyım, hêç bi başari tesadüf degıldır hema bazi tesadüfler başarilara qatki sağlayabılır.

***

Partinın il yönetımınden bi arqaaş geldi dêdi Reco il yönetımi acilen seni çağıri. Dêdım hadê gidax.

İl binasına gittıx, içerısi tıqlım tıqış. Baxtım genç bi qadın dilenci geldi gülerax elıni uzatti. Dêdım Allah vêrsın, perê hur tune. Yanımdaki arqaaş yawaşça beni dürtti. Dêdi yaw ne diisen sen? Dêdım ne dêmişem yaw, hele bax Suriyeli dilenciler parti binasına qadar girmiş. Dêdi ne dilencisi, ne Suriyelisi Reco, o mv adayımız Dersim Dağ’dır. Dêdım söyle quran? Dêdi he şerrefıme. Dêdım ê bu hêç qonışmi u feqiroklar gibi elıni uzati, delidır nedır? Dêdi yaw bız adaylara dêdıx halqla sıcax iletışım qurun, bazi arqaaşlar dengeyi tutturamiler, teww bu gine iyidır sen Dr.Selçuk Mızrakli xocayi gör bi de. Dêdım niye o ne yapi? Dêdi yaw nêrde bi dügün warsa oraya gidi, gêçen gün bi dügüne gitmiş bızım il yönetımiyle, dügünden sonra hepsıni fırçalamiş, 3 gün ewe qapandi. Dêdım niye? Dêdi dêmiş ben dügünde ortaya çıqıp oynadığımda üstüme hêç para saçmadınız, xazineden aldığınız paralar nêrde?

Kendi kendıme dêdım walla partinın yeni meclis ğrubi çoq farqli olacax, artıq TC düşünsün.

Bız bêle qonuşurken il eş başqanlari geldi dêdiler oo Reco heval gelmiş. Baan sarıldilar dêdiler hadê toplantiya gêçelım. Benle iki eş başqan bi odaya gêçtıx. Biraz genel degerlendırme filan. Erkek olan eş başqan dêdi Reco baraji gêçemezsax bızım legal alani toptan tasfiye êdıp war güçleriyle sızın alana yönelecaxlar. Dêdım bız hazırız, bê minnet e! Qadın olan dêdi heval baraji aşarsax radiqal demoqratik direnış aşamasına gêçerız bêlece kitlenın direnci qırılmaz. Ondan sözü alıp dewamıni getırdım, dêdım we bêlece bızım alana yönelmeleri de kitle direnışıne çarpacax. Bunlar birbirine baxıp gülümsediler. Qadın olan dêdi sen bu işi bilisen, qazan-qazan! Dêdım peki benden ne istisız? Erkek olan dêdi sen de bılisen biçoq qadromuz tutuqlidır, ilçelere we köylerde çalışma yürütmemız nêredeyse imkansız, dêmem şu ki egerse oradaki bağlantılarıni harekete gêçırırsen we adaylarımız oralari ziyaret êdebılırse şehirlerdeki kitlemıze de çoq büyük moral olur. Dêdım sız orasıni meraq êtmeyın, benımle gelecax adaylari belirleyın yeterdır. Bunlar buni duyunca sewınçten yerlerınde duramilar. Qadın olan dêdi adaylarımızın görev dağılımıni yaptıx bile, senınle qırsali gezecax adaylarımız Dr.Selçuk Mızrakli we Dersim Dağ arqaaşlardır. Dêdım Dersim Dağ? Dêdiler he. İçimden dêdım heywax! Dêdım Selçuk xocayi göremedım o nêrde? Erkek olan dêdi walla Ergani tarafında dügün warmiş, oraya gitmiş. Dêdım temam, sız benden xaber bekleyin. Wedalaştıx. Tam il binasından çıxidım baxtım Dersim Dağ gine testere filmindeki gibi hihihihi diye gülerax eli de hawada baan doğri geli, qorxtım ondan yaw, xızlica binadan çıxtım.

***

Doğrica Sedo we Meheme’nın yanına gittım. Qısa bi toplanti eyarladıx. Dêdım arqaaşlar hal u mesele bêle bêle. Meheme dêdi yani bi newi seçımın yüki bızım sırtımızda. Dêdım şimdi beni iyi dinleyın, ikinız de doğrica Hezro’ya gidecaxsız, bağlanti quracağınız kişileri sıze söylerem. Sedo mırıldandi dêdi 90’lara dönüş… Dêdım aynen êle, çalışmalari eski qadrolar üzerınden yürütecağız, 3 gün içinde êle bi çalışma yapın ki mv adaylari Dersim Dağ we Dr.Selçuk Mızrakli oraya geldıxlarında şoq olsunlar.

Bağlantiya gêçecaxlari eski bağlantilarıma not yazıp bunlara vêrdım. Bırbirımıze dewrımci başarilar, serkeftin filan dileyıp ayrıldıx

Adaylarla istiqamet Hezro

Aradan 3 gün gêçti, il binasına gittım dêdım ekibınız hazırdır? Dêdiler çoqtan, aşağıda otobüsün icinde seni bekliler. Aşaği indıx. İl binasının önünden tilililerle, sloğanlarla uğurlandıx, istiqamet Hezro.

Erabada en arqada otırmişam. Arada Dersim Dağ baan baxıp güli, diyem tobe bismilla. Gülüşünden ödüm qopi yaw. Selçuq xoca şofêre dêdi halay qaseti tax. Hezro’ya qadar Emin Erbani dinledıx.

Hezro’ya yaqlaştıxça hêcanım qatlani. Hezro’ya giriş yaptıx, sağa baxiyam sola baxiyam kitle filan yoq. Şofêrın yanına geldım, öne baxiyam gine kimse yoq. Hêcanım qorquya dönüşti, dêdım wula yoqsa tüm Hezro’yi gözaltına mi aldilar? İlçe binasının ögüne wardıx, eraba durdi. Orda da kimse yoq. Erabadan indıx, Selçuq xoca dêdi ne qadar sakin bi yer, dawul zurna sesi yoq. Ortada bir ilçenın tüm xalqi yoq, onun derdi dawul zurna sesi. Êle baxtım ona hema bişi dêmedım. Dêdım sız burda bekleyın geliyem. Bitişikteki qehweye gittım selam vêrdım dêdım mıllet nêrde? Dêdi yaw Reco sen benle qafa bulisan, niye xaberın yoq? Dêdım neden xaberım yoq? Baan yaqlaşti yawaşça dêdi yaw herkes köylere gitmiş, Dersim’deki dağ qadrosundan qomtan Dr. heval gelacaxmiş, fermandare mezin. Dêdım yaw o nêrden çıxti? Dêdi walla burada yeni görevlendırılen 2 mılis war, 3 gündür kitleyi qırsala taşilar, insanlar Dr’i görmax için dağda yatilar. Qafam oldi bi milyon. Benım niye bundan xaberım yoq? Dersim ğrubunun burda ne işi war? Fermandar Dr buralardaysa, sawaş bi üst ewreye mi taşınacax? We daha da önemli sori, Hezro dewrımci xalq sawaşının merkezi mi olacax? Qafamda deli sorilar. Dêdım peki bu yeni gelen mılis arqaaşlar nêrdeler şimdi? Dêdi qoordine merkezini Gêliyê Godernê’ye taşımişlar, gêceleri geziler.

İçım çökti nêrdeyse ağlayacağım. Dêmax eyalet beni görevden aldi ha? Legale yardım filan hepsi hikayeymiş. Bi dewır qapandi. Beni legale gönderıp qaşo seçımlerın qaderıni belirleyecaxmişım filan pıfff. Hepsi hikaye

Arqaaşların yanına gittım. Dêdiler ilçe yönetımi nêrde, kitle nêrde? Hêç cewap vêrmedım. Şofêre dêdım bızi Gêliyê Godernê’ye yaqın bi noqtaya bırax. Herkes gine erabaya bindi. En arqa qoltuğa gêçtım gine. Dağlara baxiyam. Erabada kimse olmasa ağlayacağım. Dêdım en iyisi bunlari götürüp yeni mılislere teslim êdeyım u günlerdır sığınaq qazdırdıxlari Sedo we Meheme’yi alıp Mersin’e gideyım. Artıq buralarda qalamayız. Kendımıze inşaatlarda filan çalışırız.

Ne qarari Reco, sen ne diisen?

Gêliyê Godernê’ye yaqın bi noqtada eraba bızi indırdi. Baxtım sağda solda insanlar gruplar qurmişlar. Kimi atêş yaqmiş kebap yapi, kimi top oyni, bazilari halay çeki. Selçuq xoca bızden ayrıldi halay çekenlerın yanına gitti. Dersim Dağ da gitti nanê sêlê pişiren qadınların yanına, herkes bi tarafa dağıldi. Umurumda degıl. Yerdeki taşlara wura wura gidiyem. Wadiye doğri giderken bi baxtım Meheme bi taşın üstüne otırmiş etrafında 10-15 genç onlara bişiler anlati. Bu nasıl beni gördi gülürax hemen geldi. Ben de meraqla ona doğru gittım. Baan sarıldi. Dêdım teselliye gerek yoq, parti qarari başımız üstünedır. Dêdi ne tesellisi yaw? Gêliyê Godernê çayına baxtım dêdım qararıni vêr, benımle Mêrsin’e gelisen yoqsa yeni mılislerle çalışacaxsan? Dêdi ne yeni mılisi, ne qarari Reco, sen ne diisen? Dêdım wula xaberın yoq, fermandar Dr quzey sahaya gêçmiş, Dersim’den buraya gelmiş u ilk icraati da beni görevden almaq olmiş. Dêdi yaw Reco saan anlatmamız gereken şeyler war, durum bildığın gibi degıl, daha doğrisi hêç kimsenın bildıği gibi degıl. Dêdım wula qafayi sıyıracağım, bu nedır anlat? Dêdi gel Sedo’yi da bulax, saan detayli anlatırız.

Wadiden aşaği indıx baxtım Sedo da sırtıni dut ağacına dayamiş etrafındaki yaşlilarla sohbet êdi. Dêdım Meheme, Sedo ne yapi orda? Dêdi etrafındakiler ixtiyarlar meclisidır. Onlara yaqlaştıx, Sedo ayaği qaxti. Ona işaret êttım yani dewam êt. Meraq êdiyem bunlar ne yapilar, diye. Benle Meheme de yaşliların arasına oturdux. Bi xalo Sedo’ya dêdi peki heval madem Dersim’dekiler bıze destege gelecax, orada oluşan boşluq nasıl doldurulacax? Bi yaşli xalti dêdi oyy ez qurbana Dr bım. Herkes uçmiş.

Neyse, bunların toplantısi bitti Sedo da yanımıza geldi. Dêdım hele bu radiqal yaşlilardan biraz uzaqlaşax da baan şu durumi detaylica anlatın.

Gittıx tenha bi yere, Sedo dêdi Reco quranıma bız bişi yapmadıx hep senın o eski bağlantiların… Meheme dêdi bi anda olaylar bızım dışımızda gelişti bız de mecbur qatıldıx. Dêdım wula beni çıldırtmayın, ne oldi? Meheme dêdi senın 90’lardaki bağlantilarınla toplanti eyarladıx, onlara durumi anlattım dêdım hareket seçım calışmalarına destek vêrmemızi isti, Dersim Dağ buraya gelecax… Sedo dêdi her şey ondan sonra qopti, Meheme buni der demez senın bağlantiların dêdiler dêmax Dersim’deki dağ qadrolari da Hezro’ya gelecax ha. Dêdım ê sen bişi dêmedın? Dêdi ben durumi düzeltmax için dêdım Dr arqaaş da gelecax, o an Selçuk xocanın ismini unuttum. Meheme dêdi zaten Sedo Dr da gelecax dêdıxtan sonra toplanti bitti, bi baqtıx hepsi birbirine sarıli. Dêdım ê buraya niye geldız? Sedo dêdi Dersim’deki dağ kadrolarının fermandar Dr qomutasında gelecağıni kim duydiysa qarşılamax için buraya geldiler.

Dêdım yemin ederım gercek ortaya çıqarsa kitle bızi burda linc êder. Dêdiler nyapax? Dêdım sız wadiye we dağın farqli bölümlerıne dağılan kitleyi 1 saet içinde toplayın ben hallederem, çabuq! Dêdiler temam.

Yoğun operasyon nedeniyle

gelemiyıx

Bi an önce Dersim Dağ we Dr.Selçuk xocayi bulup onlari durumdan xaberdar êtmem lazım. Hemen Dersim hevalın olduğu yere gittım dêdım heval hele bi daqqa gelisen. Geldi dêdi ben senle qonışmiyam, sen elımi tutmadın. Dêdım temam o zaman şimdi tutayım. Merhabalaştıx. Bu gine testeredeki gibi güldi hema yapacax bişi yoq. Dêdım heval hêç kimseye adıni söyleme saqın. Dêdi niye? Dêdım eger düşman burda olduğunuzi ögrenırse buraya operasyon yapabılır. Dêdi temam êlese, söylemem. Onun yanından ayrılıp Selçuq xocanın yanına gittım baxtım halayda ortaya çıxmiş oyni, etrafındakiler çepık çalilar. Dêdım buna bişi söylemeye gerek yoq zaten, transa gêçmiş. Eski bağlantilarıma da dêdım kitleyi toplayın açıqlama war. Dêdiler temam.

Fazla gêçmeden binlerce kişi toplandi. Yüksekçe bi qayanın üzerıne çıxtım dêdım merheba gelê me yê hêja!

Kitlede sloğanlar, tilililer, alqışlar. Dêdım bılisız önümüzde bi seçım war, eger baraji aşarsax dewletın tüm basqilarına rağmen bu dawanın xalq tarafından nasıl sahiplendığıni göstermiş olacağız. Kitle coşmiş adeta. Dêdım sıze çoq özel selamlar war, başta fermandar Dr olmaq üzere, Dersim’den Zagros’a, Botan’dan Tendurek’e qadar arqaaşların başari dilekleri war. Dewam êttım dêdım hepsi de mesajlarında diyi ki keşke orada olsaydıx hema yoğun operasyon nedeniyle gelemiyıx, xalqımız qusura baxmasın.

Kitlenın içinden biri dêdi bızım yüregımız onlarla, onların yüregi bızımledır. Dêdım senın rebbıne qurban, aynen êledır. Kitleye dêdım seçıme qadar hepınızın elınden geleni yapacağına we baraji yerle bir êdecağına hareketın güweni tamdır. Bi baxtım omuzlardayam. Etrafımda adeta insan seli war. Hezro merkezıne qadar beni omuzlarında taşıdilar.

Erabaya bindıx. Dönüş yolundayız. Dr Selçuk xoca geldi dêdi bu nasıl bi kitledır, bu nasıl bi bağlılıktır partimize hayret êttım, doğrısıni istersen burda bu qadar sewıldığımi bilmidım. Dêdım nasıl yani? Dêdi yaw halay çekerken, herkes diidi Dr’i görmax için burdayız, şoq oldum.

***

Büyük bi qonvoyla şehre wardıx. İl binasının ögünde adeta bi mintingle qarşiladilar. İl eş başqanlari gelıp beni tebrik êttiler. Dêdiler tüm iller şu anda bızi qonuşi, hatta İstanbul il yönetımi dêmiş arqaaşlar gelıp burda da çalışma yapsın. Dêdım qusura baxmasınlar, qırsalın olmadıği yerde çalışma yapmiyıx bız.