SETA raporunun ortaya çıkma zamanı ve içeriği

Ava NEŞE KALP

Günün sorusu; SETA raporunun ortaya çıkma zamanı ve içeriği ne söyler bize? diye sorarak girerken, öncelikle ve özellikle son seçimlerde de artan bir oranda insanlar artık gerçekleri başka kaynaklardan izlemeye başlamış görünüyorlar. Kriminalize ettikleri bağımsız basın (Yeni Yaşam, Evrensel, Bianet, Birgün vb) kaynakların takibini önleyen devlet, bu bağımsız haber kaynaklarını veri olarak kullanan özellikle AB ve ABD kökenli haber kuruluşlarının Türkiye’deki yapıları üzerinden dolaşıma girmesini önlenmeye çalışıyor gibi duruyor. Marjinal bir alana sıkıştırdığı bu haber kaynaklarının başka bir mecra üzerinden okuyucuya taşınması, ya okuyucunun haberdar edilmesinden rahatsızlar.

İkinci nokta ise hem bu yarığı kapatmak hem de içeride ve dışarıda dolaşıma giren, kendileri için tehdit oluşturan haberlerin dolaşımını engellemek zorunda hissediyorlar. Bunun nedeni Ergenekon ideolojisi ve AKP’nin sonsuz iştahlı sonradan görmelikten sabıkalı, doyumsuz Türkçü-İslamcı kitlesinin, mevcut kontrolsüz yönetme ve sömürme isteği, artık kriminal bir sürece doğru ilerlemektedir. Bu nedenle buna yönelik bir ön alma çalışması olarak da okumak gerekir.

Şimdi buna başka bir boyut daha eklendi. Yeni belediyelerle özellikle de kayyum atananlar tarafından kasıtlı olarak verilen zararla ve üstüne bir de iktidar tarafından çıkarılan engellerle bu belediyelerin işletilmemesine yönelik çabaların da görünmesinin engellenmesi gerekiyor. Bir yandan bu resmi soygunun gizlenmesi, öte yandan da bu haliyle bile belediyelerin hizmet üretme çabasının engellenmesi hedeflenmektedir. Çünkü hizmet üretemeyince bunu kendi dönemleri ile kıyaslayarak yeniden oy devşirmeyi umuyorlar. Bunu da mevcut haliyle işlevsizleşen yandaş medya üzerinden kapatamayacakları için, alternatif olarak ortaya çıkan bu alanı kapatmaya çalışmaktadırlar.

Başka bir nokta da özellikle içeride ekonominin daha da ağırlaşacağına dair bilgileri var ve bunun sonuçlarının toplumda görünürlüğünü ve paylaşılmasını engellemeyi planlıyorlar. Fatura ağırlaşacağı için, halkın başka yerlerden bilgi edinmesinin ya da dışarının içerideki tablodan haberdar olmasının önünü kesmeye çalışıyorlar.

Bu anlamıyla bu rapor, iki yüksek lisans öğrencisine emanet edilen bir raporlamadan öte, Ergenekon ve AKP’nin iktidarda kalmak için MİT tarafından kaleme alınan bir metin olma ihtimali daha yüksektir. Esas amacı, ekonomik olarak bağımlı oldukları AB kökenli yayın kuruluşlarının doldurduğu Türkiye’de zorunlu olarak ortaya çıkan bu haber alma alanının ortadan kaldırılmasıdır. Direkt yasaklayamadıkları için de onlarla çalışan gazetecilerin bilgilerini yayarak tehdit etmektedirler. Haklarındaki özel bilgiler, bu anlamda her ne kadar absürtmüş gibi duruyorsa da aslında gazetecilere, “hakkınızda daha fazla şey biliyoruz” ile sadece kendileri değil aileleri ve yakınları ile de tehdit etmektedirler. Dahası o metin, sadece şu anda çalışanları değil, bundan sonra çalışabilecek olanlarını tehdit etmede de kullanılmaktadır.

SETA raporunun başka bir işlevi de özellikle uluslararasında bazı ihlal davalarıyla yüzleşme ihtimallerinin yükselmesidir. Bu anlamda bu rapor, her ne kadar pespaye bir dille yazıldığı için inandırıcılığı düşük olsa, yine de muhtemel dava ve savunmalarında bir belge olarak kullanma ihtiyacını karşılayacaktır. Yani TC devletinin en kadim geleneklerinden biri olan sahte (fake) bilgi-belge üretimine başvuruluyor.

Yani SETA raporu denen şey aslında;

1. MİT belgesidir.

2. Çöpe dönüşen basının işlevsiz kaldığı bir dönemde alternatif haber kaynaklarını tehdit etmek,

3. Onlarla çalışan ve çalışabilecek olan gazetecileri taciz edip caydırmak,

4. Bu basını takip etmeye başlayan kitlenin gözünde değersizleştirmek,

5. Belediyeler üzerinden yapılan yağma ve soygunların görünürlüğünü önünü almak,

6. Bundan sonra belediyeleri çalıştırmamak ve bunu yapmak için yapılacak yasadışı müdahalelerin görünürlüğünü önlemek,

7. Daha da ağırlaşacak olan ekonomik çöküşün görünümünü azaltmak ve toplumu korkutarak sindirmek,

8. Uluslararasında karşılarına çıkacak hukuki sorunlar için kullanacakları “belge”ler üretmek,

10. Bana göre en son ve en önemli olanın ise artık kendi basının çöp olduğunu tasdik etmek, kriminal olduklarını ve bu suçlarının bedellerini ödeme ihtimalinin yükseldiğini itiraf etmektir.