Şiir Ödülü Didem Gülçin Erdem’in

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından her yıl düzenlenen ve Madımak katliamında katledilen şair ve doktor Behçet Aysan adına verilen şiir ödülü kazananı açıklandı. 2019 yılı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne Didem Gülçin Erdem’in “Boşluklara Doğru İlerleyelim” adlı eseri layık görüldü.

Açıklamada, 144 katılımcının başvurduğu ödül için Seçici Kurul Değerlendirme Toplantısı 7 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamanın devamı şöyle: “Ahmet Telli, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Ali Cengizkan ve Turgay Fişekçi’den oluşan TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Seçici Kurulu, ‘Genç kuşağın özgün seslerinden’ olarak değerlendirdikleri Didem Gülçin Erdem’i ‘Boşuklara Doğru İlerleyelim’ adlı eseriyle ödüle değer buldu. Oy birliğiyle karar alan Seçici Kurul, Erdem’in ödüle değer görülmesini ‘Yeni modern şiirin bir hamlesi olarak ben’in özne olma hallerini deşimliyor. Merak ve hayret duygusunu yitiren gerçekliğe karşı bireyin eylemli olma halini öne çıkartarak kimlik serüvenini şiirinin başat izleği olarak sunuyor’ gerekçesiyle açıkladı.”

Kürtçe başvuru dikkate alınmadı

Yarışmaya bu yıl Kürtçeye yönelik hassasiyetin geliştirilmesi ve Kürtçe üzerindeki asimilasyon politikalarına değinmek amacıyla Kürtçe şiir dosyası “Dîwan” ile yarışmaya başvuran tutsak şair Erd.Agron’un dosyası ise “Kürtçe başvuru kategorisi yok” gerekçesiyle değerlendirmeye tabi tutulmadı.

ANKARA