“Silahlı mücadele” süreci “Siyasi mücadele” süreci

Güneri Civaoğlu, eğer CHP’li kimi seçmenler, bu seçimlerde "AKP’yi durdurmak ve Türkiye’nin Başkanlık rejimi altında kaosa sürüklenmesini önlemek için" HDP’ye oylarını verirlerse, bunun "kötü" olacağını yazdı.

Bu yazara göre, HDP, "böyle CHP oylarıyla" barajı aşarsa, ortaya iki ihtimal çıkacakmış.

Birinci ihtimal bir AKP-CHP-MHP koalisyonuymuş.

İkincisi ise bir AKP-HDP koalisyonuymuş.

Civaoğlu’na göre, "birinci" ihtimal imkansızmış. İkincisi ise "imkan" dahilindeymiş. Ve kimi seçmenler HDP’ye oy verirse, işte bu sonuç doğacakmış. HDP AKP’yle koalisyon kuracak, başkanlık rejimine "evet" diyecek Türkiye "diktatörlüğe" sürüklenecek ve buna karşılık Kürtler özgürleşecekmiş…

Nasıl da uyduruyor. Nasıl da palavra atıyor!

Tarihi mi unutmuş, bilerek mi numara yapıyor, anlaşılamıyor.

Birincisi, tarih şunu gösteriyor:

Örneğin Ecevit 1974’ten sonra İslamcı denilen MSP ile "koalisyon" hükümeti kurmuştur. Kürtlerin tarihindeki biricik "parlamenter ittifak" ise SHP ile gerçekleşmiş, bir grup Kürt aday bu partiden Meclis’e girmiştir.

Demek ki, "ulusalcı" CHP’lilerin AKP ile koalisyona girmesi, en azından "tarihsel" kanıtlara bakılırsa daha imkan dahilinde olup, HDP’nin AKP ile koalisyona girmesi "tarihsel" kanıtlara bakılırsa, daha az bir ihtam dahilindedir.

İkincisi, Civaoğlu’nun mantığı üç kuruş bile etmez. Çünkü, eğer HDP’ye oy verecek olan CHP’liler, bu yazarın laflarına inanır ve oylarını vermez, bunun sonucunda da diyelim ki, HDP baraj altında kalırsa, o zaman şu mutlak bir kesinlik olarak karşımıza çıkacak: AKP bu durumda anayasayı tek başına yapacak çoğunluğa kavuşacak ve Türkiye yüzde yüz ihtimalle dikta rejimine ve kaosa sürüklenecek.

Yok eğer söz konusu seçmenler bu yazarın laflarına aldırmaz, HDP’ye oy verirse, barajı aşan HDP AKP’yle kendisini de "baskı" altına alacak bir "dikta" rejimine neden "evet" diyecek? Şimdi soralım; dikta rejimleri esas olarak Civaoğlu gibilerini mi vurmuş, yoksa Kürtleri mi? Barajı aşan bir HDP ile CHP arasında kurulacak bir "ittifak" mı AKP’yi "dikta" yolundan geri çevirir, demokratik reformların yapılmasına mecbur edebilir;  yoksa HDP’nin baraj altında kalmasıyla tek başına dikta anayasası yapacak güce ulaşan AKP’ye karşı MHP ile başbaşa kalan CHP mi AKP’yi dikta yolundan çevirebilir?

Bunlar "akla" hitaben yazılmış satırlardır.

Zaten sorunumuz AKP, HDP, CHP sorunu deği.

Akıl mı üstün gelecek yoksa akılsızlık mı sorunu…

Akla hitap etmeye devam edelim.

Türkiye "iki süreci" bir arada yaşıyor.

Bunlardan bir tanesi "Türk devleti ile PKK arasındaki silahlı mücadele sürecidir".

İkincisi ise "AKP ile HDP’nin de içinde olduğu demokrasi güçleri arasındaki siyasi mücadele sürecidir."

Özellikle bu Civaoğlu’nun "aklına" hitap ederek söyleyelim:

Kürt siyasi hareketi, bu arada HDP, birinci sürecin sona erdirilmesi için, "TC devletini yöneten AKP ile anlaşmak istiyor."

Civaoğlu ne diyor? Anlaşsın mı, anlaşmasın mı?

Yani "yeniden silahlı mücadele başlasın mı, başlamasın mı?" Komiklik yapmaya gerek yok, acık ve anlaşılır bir yanıt bekliyoruz.

İkinci sürece gelince, Kürt siyasi hareketinin legal temsilcisi HDP, ikinci süreçte "AKP ile yürüttüğü siyasi mücadelede AKP ile kesinlikle herhangi bir anlaşmaya yanaşmıyor. Tam tersine barajı aşarak AKP’yi hem Kürt halkının iradesine, hem de Türk halkı içindeki demokrat milyonların iradesine boyun eğdirmeye çalışıyor. Boş verin siz, "ya HDP barajı aşıp AKP’yle başkanlık rejiminde anlaşırsa" laflarına.

Burada böyle bir "ihtimal" diyelim ki "yüzde birdir", siz buna bir "yüzde beş" daha ekleyin. Civaoğlu da cebinden çıkardığı "yüzde "onluk" ihtimali de hesaba yazsın. Bilmem ne kadar yüzdelik bir "olumsuz ihtimal" ortaya çıkar.

Ama HDP barajı aşamazsa, yüzde yüz, binde bin, milyonda milyon oranında durum vahim olur, AKP tek başına anayasayı değiştirir, dikta rejimini kurar ve sonunda bizim Civaoğlu 60’lı yıllardaki "aslına" dönerek bu "diktaya" hizmet ederken, şimdi iftira edilen Kürtler bir kere daha "Ne Kürt sorunu ya… Artık böyle bir şey yok" diyen bir "Başkan"ın elindeki kuvvetlerle boğuşmaya devam eder.

Ciddi olun…