Soykırımı inkârın serüveni

Ermeni sosyolog Vahakn N. Dadrian’ın, değişik dönemlerde Ermeni Soykırımı’nın inkârı konusunda kaleme aldığı makalelerden oluşan ‘Ermeni Soykırımı’nın İnkârında Anahtar Unsurlar’ kitabı Belge yayınlarından çıktı.
Atilla Tuygan tarafından İngilizceden Türkçeye çevirilen kitap için Taner Akçam bir önsöz kaleme almış. Önsözde Taner Akçam kitap hakkında şunları belirtiyor: ‘’Makaleleri okuyunca yapacağınız ilk gözlem, inkâr için ileri sürülen tezlerin zaman içinde nasıl değiştiğidir. İnkârın temeli politik tercih olduğu için, tezler değişebilir hatta birbirleriyle çelişebilirler; önemli olan sonuçta ‘1915’de yaşanan bir soykırım değildir,’ demiş olmaktır. Bu nedenle Dadrian’ın uğraştığı yıllardaki inkârcılık ile günümüzdeki inkârcılık arasında önemli farklar vardır. Dadrian’ın soykırımın inkârı konusunda yazdığı makaleler ve orada dile getirdiği görüşler aynı zamanda Ermeni Soykırımı konusunda yapılan araştırmaların kat ettiği mesafeyi de göstermektedir.’’
KÜLTÜR SERVİSİ