Suçiçeği

En çok çocuklarda çıkan suçiçeği hastalığı Varicella-Zoster (VZV) isimli virüsün yol açtığı bir hastalıktır. Suçiçeği bu virüsün birinci enfeksiyonu ve çocukluk çağı hastalığıdır. Suçiçeği bulaşıcı bir hastalıktır. Tek enfeksiyon kaynağı insandır. Döküntü 1-2 gün önce bulaşıcı olmaya başlar. Kabarıklık kabuklanana kadar da çocuklar bulaştırıcı kalır. Su çiçeğine yakalanan çocuklar bir daha hastalanmazlar.

Suçiçeği daha çok çocuk yuvası ve ilkokul çağında görülmekle birlikte her yaşta görülebilir. En iyi bilinen bulgusu döküntüdür. Döküntü göğüste ve sırtta başlar, 3-4 gün içinde hızla yayılarak baş ve ağız içi dahil tüm vücudu kaplayabilir. Önce küçük kırmızı kabarıklar oluşur. Bunların içi daha sonra sıvıyla dolar ve büyür. Sonunda bu kabarıklık kabuklanır ve dökülür. Döküntü aşırı kaşınmaya yol açar.

Kaşıntıya karşı hafif uyuşturucu içeren losyonlar bulunmaktadır. Yine kaşıntıyı azaltan ilaçlar (şurup vb.) mevcuttur.

Döküntünün mikrop kapma tehlikesi mevcuttur. Öncelikle su dolu kabarıkların patlatılmasını önlemeye çalışmak gerekir. Küçük çocuklarda geceleri pamuklu eldiven giydirmek yararlı olabilir. Suçiçeği döküntüsü ciltte 6-12 ayda kaybolan koyu renk bir iz bırakabilir. Yeterli özen gösterilmeyen ve mikrop alan kabarcıklar kalıcı iz bırakabilir.

Sağlıklı çocuklar su çiçeğini genellikle hafif atlatır. Nadiren de olsa menenjite varan ciddi komplikasyonlar görülebilir.

İlk üç-altı ay anneden geçen doğal koruma söz konusudur. Su çiçeği hastalığına karşı aşı bulunmaktadır. Aşının ilki kızamık, kabakulak ve kızılcık hastalıklarına karşı aşı kapsamında 11-14 ay arası, ikincisi ise 15-23 ay arası önerilmektedir. Su çiçeği aşısının iki çeşidi bulunmaktadır.

Birisi kızamık, kabakulak ve kızılcık aşısı ile aynı şırınga içinde bulunmaktadır, diğeri ise tektir ve ek aşı olarak yapılmaktadır. Aşının özellikle Batı Avrupa’da yaygınlaşması ile suçiçeği vakalarında hızlı bir düşüş yaşanmıştır.