Teknoloji çağı milisliği

Gerillanin mücadele tarihi, yeni taqtik we teknik gelıştirme tarihidır. Gelışen teknolojiye göre gerillanın eylem biçimi de yenilenmax zorunda. Egerse êle olmasa, qlasik gerilla tarziyla 40 yıl sawaşmax imkansızdi zaten.

***

Doqsanlarda sawaşın yayılmasi we şiddetlenmesiyle NATO TC’ye tarihinin en büyük destegıni sunmaya başlamişti. Uydidan istixbarat destegınden tutun termal qameralara qadar her alanda TC teknolojinın son imkanlarından faydalanidi. Gêrillaysa az imkanla we her daim omzundaki keleşle direnmeye çalışidi. Bişiler yapılmaliydi hema ne?

Çoq gêçmeden müjdeli xeber geldi. ERNK mılisi Hüsni heval geldi dêdi Reco tarihi bi dönemın başladıği andayız. Dêdım ne oldi? Dêdi parti buraya Botan eyaletının Bilim we Teknoloji mılisini gönderecax, düşmanla sawaşta teknolojiyi dewreye soqacağız. Dêdım hele dur dur, yawaş anlat yani tam olaraq ne dêmax istisen? Dêdi Botan’da sıcax sawaş we teknik imkansızlıxlardan dolayi parti uzman bi arqaaşi buraya gönderecax, sen de ona çalışma ortami we teknik malzemeler bulacaxsan, qısa zaman sonra yeni buluşlar direnışın xızmetıne girecax. İçımden dêdım Reco sawaşın gelecaği saan bağli, en qral teknolojiye ulaş. Hüsni hevale dêdım tabii bızım de o qunida belli hazırlıxlarımız war, yani arqaaşınki bi newi hazıra qonmacilıx olacax hema parti için elımızdeki imkanlari sunarız. Dêdı temam êlese, arqaaş yarın sabah buraya ulaşır ulaşmaz oni saan emanet ederem. Dêdım temam.

Hemen Sedo we Meheme’ye ulaştım. Durumi anlattım onlara. Dêdım mücadelede bi çağ qapani, yeni çağın başlamasi bıze bağli. Meheme dêdi bu gelen heval ecaba hangi buluş üzerınde çalışi? Sedo dêdi quranıma bence gübreden mayın yapacax. Sedo’nun yüzüne baxtım. Dêdım Sedo parti oni yapali yıllar oldi, size diyem bu yeni bişiler bulacax yaw. Sedo dêdi qusura baxmayın aqlıma yeni bişi gelmeyınce dêdım ben de bişi söyleyeyım bari.

Dêdım neyse, şimdi bu gelen arqaaşa çalışma ortami hazırlamamız lazım bi de bazi teknik eşyalar filan da alax. Sedo dêdi qablo, tüp, qontrol qelemi filan? Meheme dêdi qelem pil de alax. Dêdım aynen êle, qaynax makinasi da alax etkilensın. Sedo dêdi sanayide arqaaşım war ben akü de ayarlaram. Dêdım süper, bu malzemeleri bulup Hezro’daki ewımıze götürün, ben de yarın arqaaşi alıp oraya getırecağım. Dêdiler temam.

***

Sabah erkenden Hüsni hevalle belirledığımız noqtaya gittım. Biraz bekledım baxtım geliler. Hüsni heval we yanında orta yaşlarda, gözlükli, elınde çanta olan biri. Selamlaştıx. Hüsni heval dêdi Reco saan bahsêttığım Urfi heval budur, arqaaş saan emanet. Dêdım başım üstüne. Urfi heval dêdi fazla zamanımız yoq beni laboratuwara götür. Dêdım laboratuwar? Dêdi he. Dêdım hadê gidax.

Dêmesıne dêdım de şimdi buni nêreye götürecağım? Hüsni heval buna ne anlattiysa artıx. Bendeki hêcan yerıni endişeye bıraxti. Egerse hazırlıxlarımızi yeterli görmez we partiye rapor yazarsa ne yapacağım? Benım yüzümden yeni çağ başlamadan bitecax.

Gidıp Hezro dolmişına bindıx. Hüsni hevalin qucağında çantasi, bense dışari baxiyam boş boş. En son dêdım bari bişiler söyleyeyım de ewe gittığımızde şoq olmasın. Dêdim heval sız Botan’da laboratuwarda çalışisız? Dêdi herkes degıl, Bilim we Teknoloji mılisleri tek êle çalışi, ya sız? Tabii diyemedım bız daha ilkel qominal dönemın tekniklerıni uyguliyıx. Dêdım doğrusunu istersen bız daha çoq pratik sahayi bilimsel araştırma merkezi olaraq qullaniyıx, bêlece zamandan tasarruf sağliyıx. Dêdi nasıl yani? Dêdım misal, sabotaj yapilacaxsa eylem noqtasına yaqın yerde we eylemden qısa bi süre önce gübreyi filan hazırliyıx. Dêdi ya yeni teknolojiyi nêrde gelıştırisız? Yüzüne baxtım dêdım yeni tekteknololoji? Dêdi he. Dêdım farqli bölgelerde eyaletın atölyeleri war, orda. Dêdi haa temam. Dêse oralari göreyım buni Muş’a qadar yürütecağım, yolun yarisında wazgêçer zaten.

Bız bêle qonuşmaya dalmişken Hezro’ya warmişız. Urfi hevali alıp doğrica bızım ewe gittıx. Qapiyi çaldıx baxtım Sedo qapiyi açti. Gözünde qaynaxçiların gözligi war. Dêdi çabux içeri girin kimse görmeden. İçeri girdıx baxtım Meheme geldi onun da yüzünde gaz maskesi war. Ben şoqtayam. İşaret êttım yani bu ne hal? Sedo dêdi arqaaşlar qusura baxmayın, şimdi gelecağınızi bilmidıx o yüzden çalışidıx. Urfi heval dêdi ne qusuri heval, neticede ayni alanda çalışiyıx, bılisız bizde waqit çoq önemli. Etrafa baxtım bi süri piknik tüpleri, qablolar, qaynax makinasi, tamir anaxtar taqımi, uzun oqsijen tüpleri filan. Yawaşça dêdım Sedo bunlar nedır? Dêdi walla Reco arqaaşın dükkanında ne warsa aldım. Urfi heval dêdi ne üzerınde çalışisız? Yüzünde oqsijen maskesi olan Meheme dêdi qalem pile bağladığımız qablonun diger ucuni patatese, patetesın diger tarafına bağladığımız qabloyi da ampule bağlayıp ampulun yanmasi deneyi üzerınde çalışiyıx. Urfi heval dêdi ilginç, qablonun dışındaki malzemelerın iletkenliğı çalışmasi, bêlece qablo olmadıği zamanlarda sabotaj eylemlerınde qullanılacak şeyi bulisız degıl? Bız birbirimıze bakiyıx. Sedo gülerax dêdi buldux bile, ampul yandi, qartolun iletkenlıx üzelliği qablodaki paxırla eşdegerdır, deneyler oni gösteri bize. Urfi heval bızi qutladi. Ben Sedo we Meheme’ye sarıldım dêdım nihayet uzun çalışmanın meywesıni aldıx arqaaşlar.

Urfi heval elındeki cantayi masaya bıraxti. Çantadan malzemeleri çıxardi. Mandal gibi şeyler, fünyeler, uzaqtan qumanda, paxır lewha filan. Dêdım heval bunlar nedır? Dêdi arqaaşlar uzaqtan qumandali sabotaj teknigi üzerınde çalışiyam. Meheme dêdi uzaqtan qumanda? Dêdi he. Dewam êtti. Dêdi bêlece arqaaşlar malzemeyi yerleştırdıxtan sonra kilometrelerce uzaqtan eylemi gerçekleştirebılır we bêlece operasyon olduğunda qayıplar yaşanmaz. Sedo dêdi bu nasıl olacax? Urfi ehval tane tane anlatti. Dêdi patlayici düzenegi hazırlandıxtan sonra arqaaşların elindeki qumandanın qomutunu algilayacax sensörler olacax düzenegın içinde, onlar da aküden şarj olacax. Dêdım ya akü biterse. Urfi heval güldi. Dêdi bu soriyi soracağınızi bilidım, onun da çözümi war. Elindeki paxır lewhayi qaldırdi. Dêdi düzenegın üstüne cam bıraxacağım, o cam bu paxır lewhaya güneş enerjisini yansıtacax we güneş enerjisinin paxırda oluşturacaği ısı elektrige dönüşüp aküyi şarj êdecax bêlece bitmeyen akü yapacağım. Qaşlarımi qaldırdım dêdım wışşş bilimde son noqta. Sedo dêdi ben bişi sorabılır miyim? Dêdım Sedo dur yaw ne sorisi, bilimin geldıği son noqtaya sori mi sorulur? Meheme dêdi bu buluşla bi düzenek aylar sonra da uzaqtan patlatılabılır yani? Urfi heval dêdi aynen êle. Sedo dêdi peki ya…

Urfi heval sözüni kesiti dêdi asıl buluş qafamda, 15-20 sene sonra pratige dönuştürecağım. Büyük hêcanla dêdım nedır? Dêdi insansız küçük ucaxlar? Meheme dêdi nasıl? Dêdi uçaxlarin qanatlarına bu lewhalardan yerleştırecağım we kendi kendini güneş enerjisiyle şarj êden we eylemlerde qullanılacax uçaxlar yapacağım hem de aküsüz olacax. Dêdım ê şimdi yap. Dêdi şimdi yaparsam düşman da hemen o teknolojiye uyum sağlar, bilim daha o aşamaya gelmemiş. Dêdım inşella 20 yıl çabux gêçer.

Urfi heval resmen bızi heyran bıraxti kendisine. Elımizdeki malzemelere baxti. Dêdi sızden bazi şeyler daha isteyecağım. Dêdım buyur. Bi liste hazırladi vêrdi bıze. Listeyi Sedo we Meheme’ye vêrdım dêdım hemen gidıp getırın arqaaşlar. Onlar ayrıldi benle Urfi heval işe qoyuldux.

Qaynax makinasıni aldi dêdi önce şu qablolari lewhaya lehimleyelım. Dêdım ben yaparam. Qaynax gözlügüni taxtım başladım qaynax yapmaya. Nasıl çalıştığımi görsün diye lewhaya qaynax çubuğunu yan wuriyam ateş tanecikleri hawada dans êdiler adeta. Patlayicinın yerleştırılecaği yuvayi yaptıx, lewhayi lehimledıx, aküyi yuvasına taqtıx.

Çoq gêçmeden Sedo we Meheme geldiler. Qarbon qağıdi, ısı emici cam we diger malzemeleri getırdiler. Urfi heval onlari da düzenege yerleştırdi. Dêdi şımdi temam. Hepımız qutlama alqışi çaldıx. Düzenegi baan vêrdi dêdi buni arqaaşlara götür, şuraya C4, şuraya da TNT yerleştirsınler, şu qabloyi da şuraya bağlasınlar tamamdır, gêrisi artıx uzaqtan qumanda dügmesıne basmalari qalmiş. Dêdim ê gel beraber götürax. Dêdi ben daha Serhat eyaletıne gidecağım, selamlarımi söyle, zaten nasıl yapılacağıni gördüz, bundan sonra siz de yapabılırsız. Dêdım sen meraq êtme seri üretıme gêçecağız. Sedo we Meheme’ye döndüm dêdım sız Urfi hevali gêri götürün ben de düzenegi arqaaşlara teslim êtmeye gidiyem. Dêdiler temam. Wedalaşıp ayrıldıx.

***

Dewrımci mücadelede yeni bi çaği başlatacax icadımız elımde. Bunun hêcanıni kimse anlayamaz.

Arqaaşların yanına gittım. Düzenegi anlattım. Hepsi heyran qaldilar. Yeni qatılım yapan bi sawaşçi dêdi desene teknoloji yeni sawaşçiya ihtiyaci azaltacax. Dêdım olur mi heval, profesyonelleşme getırecax, moralıni bozma. Qomtan dêdi Reco heval ilk eylemde senın de uzman olarax yanımızda olmani istiyıx, teknik aqsama olursa müdahale êdersen. Dêdım temam.

Aqşam oldi. Arqaaşlar C4 we TNT’ye dêdığım yerlere yerleştırdiler, bağlantilarıni yaptıx, sabotaj yapılacax yere yerleştırıp 1 km uzağa mewzilendıx. Qonvoyun gêçmesıni bekliyix. Sabaha qadar bekledıx qonvoy gelmedi. Güneş tam doğdi qonvoy geldi. Hepımız nasıl da hêcanliyıx. Özel Harekatçiların qonvoyi düzenegın olduğu yere ulaşti qomtan qumandaya basti. Yeni qatılım yapan sawaşçi sloğan atti dêdi Bijî Serok Apooo! Bişi patlamadi. Hepımız sloğan atana baqtıx. Dêdi qusura baxmayın hêcanlandım. Qomutan dêdi Reco yaw basiyam basiyam patlami bu. Dêdım hele baan vêr. Qumandanın pillerıni çıxarıp yeniden taxtım dêdım şimdi bas hele. Bu basti gine bişi yoq. Qonvoyun tamami gêçıp uzaqlaşti. Hepımız hayal qırıxlığına uğradıx. Qomtan dêdi neyse moralınızi bozmayın, teknik aqsaklıx oldi herhalde. Dêdım kesin. Baan dêdi Reco heval senle bu arqaaş görünmeden gidip düzenegi alıp getırın, qontrol edıp teknik arızayi giderırsen. Dêdım temam.

Hawa da tam aydınlıx oldi artıx. Egılerax düzenegın olduğu noqtaya doğri gidiyıx. İçımden diyem bi işim de yolunda gitse şaşardım zaten. Noqtaya ulaşmaya 100 metre qadar qalmişti êle istemdışi qumandaya bastım. Boooom! Bombanın basınciyla yere dewrıldıx. Arqaya dönüp baxtım eyalet qomtaniyla diger gerillalar sewinçten halay çekiler. Yanımdaki arqaaş durmadan sloğan ati. Arqaaşların olduğu yere gêri döndüx. Qomtan dêdi Reco nasıl patladi? Dêdim walla qumandaya bastım u patladi. Dêdi dêmax aküsi bitmişti, güneş de olmayınca kendini şarj êdemedi, şımdi güneş war siz giderken o esanada şarj oldi. Dêdım tabii yaaa, buni niye düşünemedıx ki! Qomtan beni tebrik êtti dêdi Urfi heval ile çoq iyi bi iş çıxarmişsız, bundan sonraki teknik eksiklıxları bız hallederız. Dêdım görevımız heval. Tam ayrılacaxtım dêdım heval sız asil 15-20 sene sonraki buluşumuzu bekleyın. Qomtan güldi dêdi sabırsizlıxla bekliyix heval, serkeftın.

***

Şehre gêri döndüm sewinçten uçiyam. Hemem Sedo we Meheem’nın yanına gittım. Dêdım eylem amacına ulaşamasa da teknik başarıli oldi. Sedo dêdi niye? Dêdım yaw gêceyi düşünmemişıx, güneş olmayınca şarj olayıni yani. Sedo dêdi ê ben oni sormaq için 10 defa dêdım bişi sorabılır miyim, sız bıraxmadız ki qonuşayım. Dêdım wula Sedo senın bilimle tek bağlantın o soriydi oni da sormadın. Dêdi walla inşela Urfi heval 20 yıl sonra insansız uçaxlari yaptığında güneş olmayınca akünün nasıl şarj olacağıni bulur yoqsa uçaxların aküsi bitince hedefe ulaşmadan düşerler. Dêdım inşela Sedo inşela…