Toplu sözleşme tiyatrosu bitti

Hakem Kurulu Heyeti, 5. Dönem Toplu Sözleşme Dönemi’nde konfederasyonların itiraz ettiği hükümetin teklifini olduğu gibi kabul etti.

Hükümet ile Memur Sen arasında yapılan 5. Dönem Toplu Sözleşme Dönemi’nde tarafların anlaşılamaması sonucu Hakem Kurulu Heyeti süreci başlamıştı. Hakem Kurulu Heyeti, hükümetin sunduğu ve yetkili konfederasyon Memur Sen ile Kamu Sen ve KESK’in itiraz ettiği teklifi olduğu gibi kabul etti.

Hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu. 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

 Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK de 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

KESK: Tanımıyoruz

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) dün konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Genel Merkez’de dün yapılan toplantıda konuşan KESK Eşbaşkanı Aysun Gezen, Ağustos’ta TİS görüşmeleri başlarken dolar 5,3 lira dolayındayken bugün 6 liraya dayandığını; 7 aylık döneminde gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 28’i aştığını hatırlattı. Gezen, “Masada defalarca açlık sınırının 2 bin 100 TL, yoksulluk sınırının 6 bin 800 TL’yi aştığını, kamu emekçileri olarak on yılda reel gelirimizin yüzde 40 eridiğini, emekçi kesimlerin yaşadığı gerçek enflasyonun yüzde 30’ları bulduğunu, krizden en çok emekçilerin etkilendiğini, dolaysıyla insan onuruna yaraşır temel bir ücret belirlenmesini istedik, söyledik” dedi.

Yandaş konfederasyon

Aysun Gezen, şöyle devam etti: “Yandaş konfederasyon daha önce yaptığı gibi yüzünü emekçilere değil Saray’a dönerek, ‘Çalışma Bakanının asli unsur olmadığı anlaşılıyor, asıl yetkilinin devreye girmesini istiyoruz’ demiştir. Mevcut sefalet ücret dayatması bizzat Saray tarafından belirlenmiş olup tüm süreç oradan koordine edilmiştir. Ortada açık bir danışıklı dövüş yaşanmaktadır. Yandaş konfederasyon, üyelerinin giderek artan isyanı karşısında, sonucun değişmeyeceğinin net olduğu Hakem Kurulu’na giderek üzerindeki üye baskısını azaltmayı, gaz almayı hedeflemiştir. Göstermelik bir iki eylemle de bunu pekiştirmek istemiştir.”

Ne hukuki ne de meşrudur

 Kararın kamu emekçileri nezdinde meşru ve hukuki olmadığına dikkat çeken Aysun Gezen, “Hakem Kurulu kararını kabul etmiyoruz. Grevsiz, ILO sözleşmelerine uygun olmayan, her durumda hükümetin kararlarının çıkacağı mevcut toplu sözleşme düzeni ile geleceğimiz nokta buraya kadardır. Bu düzenle kamu emekçileri lehine herhangi bir kazanımın elde edilmesi mümkün değildir. Sistem iflas etmiştir. 4688 sayılı yasa mevta olmuştur” diye konuştu.

Konfederasyon olarak başından beri gündemlerinin ilk sırasında yer alan “grevli, gerçek ve özgür bir toplu sözleşme düzeni ve bunun için gerekli yasal düzenlemenin gerçekleştirilmesinin” temel gündemleri olmaya devam edeceğine işaret eden Gezen, tüm kamu emekçilerini haklarına, taleplerine ve geleceklerine sahip çıkmaya çağırdı.

ANKARA