Wendekaran hetkarî day Kobanî û tarîx nuştîy

Wendekarê Dibistana Ferzad Kemanger ke bi temamî dersa kurdî dana, dîrokeke bîn vakurê Kurdistanî de newera nuştîy. Raya sifteyin bi ke wendekarên 6-7 serre ke perwerdeheya ci bi temamî kurdî bi şîy şanoya bi nameyê Pîrê û Lûye ya bi temamî kirmanckî/zazakî bi temaşe kerdîy. Peynîya şanoyî de wendekarîy heme vejyay dîkî ser û dirûşmeya ‘Bijî xoverodayişê Kobanî’ qîray û hetkarî day şoreşa kurdan.
Wendekarê Dibistana Ferzad Kemanger ya bi kurdî perwerde dano domanan, Eywana Şanoyî ya Şaredarîya Gird a Amedî raya sifte bi ke şanoya ‘Pîre û Lûye’ ya bi kirmanckî temaşe kerdîy. Semedo ke bişêrê şaredareyî niştbîy otobozêy şaredarîya gird û bi ardima mamostey xo amey Şaredarîya Gird ya Amedî. Wendekarîy wexta ke otopozan ra amey war û peynîya şanoyî de bi hawayeke zerî ra dirûşmêy, ‘Bijî xoverodayişê Kobanê’ bi vengeke berz qîray. .

Wendekarîy zaf wîyay

Domanên ke temenê înan 6-7 serre bîy bi vazdayişeke zey vayî verê xo day eywana şanoyî. Bi meraq domanan koltixan de cayê xo girotîy û pawitîy ke şano dest pêy bikero. Şano dest pê kerd û domanan dest bi wîyayişî kerd. Her çiqas zafêreya wendekarên çîrokake bi kirmanckî ameynê kaykerdişî fam nêkerdê se zî, bi saya weş kaykerdişê şanogeran û kompozîsyonên cil û berg û hereketê karekteran gedeyan fam kerdêy ke şanogerî se vanêy û wendekarîy zaf wîyay û kêfweş bîy. Ey ra pey şanogeran ra zaf çepikîy dayênê piro.

Domanan dîrok nuşt

Raya sifteyin bi domanê Dibistana Kurdî ya Ferzad Kemanger ke Amedî perwerdeheya xo ya bi kurdî dewam keno wendekarêy xo berd şanoya bi kirmanckî û domanan şano bi dil û can temaşe kerdîy.
Humara wendekaran nezdî 100 kesan bîy. Hemeyan zî şano bi dîqet temaşe kerdîy. Dîroka Vakurê Kurdistanî de no hawa şano temaşkerdiş newe û raya sifteyin bir a domanêy kurd rayeke bîn mohra xo day çalakîyeke zaf muhîm û ravêray rûpelên tarîxa Kurdistanî.

Çimkî vakurê Kurdistanî de raya sifteyin bi ke çîyeke wina wendekarên kurdî kerdêy.

Domanan hetkarî day
Wendekarîy sifte wexta ke otobozan ra amey war bi dirûşmeya ‘Bijî xoverodayişê Kobanî” qîray û wendekaran verê xo dabîy eywanî. Peynîya şanoyî de domanîy heme vejyay dîka ke şanogerîy serde kay kerdê û bi vengê xo yê domantî yew fekî ra qîray û vatîy: “Bijî xoverodayişê Kobanî’ û canê qijkek bi mezgê xo yê newe zanay ke kurdîy oca de têkoşîn dayê û înan zî bi vengê xo hetkarî day xoverodayişê Kobanî û xoverodayişê kurdan heme.
Bi no hawayî zî bi vengê xo zey bersiv bidê rayberêy Dinyayî û bivajê; “Edî bes o ma domananê kurd nêwazenêy bimirê.  Eke şima polîtîkayê xo yê gemarin bişopnê ma ney gamî ra hadreyê zey Kobanî heme tewrên xoverodayişî bidê.”


EHMEDÊ BIRA / AMED