Yaşamın yeniden yeşerdiği Süryani köyü: Kafro

90’lı yıllarda Türk devleti tarafından boşaltılıp harabeye dönen köylerden biri olan Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Süryani köyü olan Kafro’da yaşam yeniden yeşeriyor.

Türk devleti 1990’lı yıllarda Kürt halkına yönelik köy yakma, köy boşaltma ve halkın göçe zorlanma gibi kirli savaş politikaları yürüttü. Kürdistan’da 4 binden fazla yakıp yıkılan köylerden biri de Mardin’in Midyat ve Nusaybin İlçeleri arasında kalan Bagok Dağları’nın eteğindeki Kafro Köyü. İlk mağduriyetini orijinal adının devlet tarafından ”Elbeğendi” olarak değiştirilmesiyle yaşayan Kafro Köyü ve orada yaşayan Süryaniler, gerek inançlarından gerekse de muhalif duruşlarından kaynaklı devletin baskılarına fazlaca maruz kaldı.

Onlarca Süryani ”faili meçhul” cinayetlerle devletin resmi ve paramiliter güçleri tarafından katledildi. Devlet baskılarından dolayı Süryanilerin ezici çoğunluğu Avrupa ve Amerika’ya göç etmek zorunda kaldı. Kafro köyü ve bulunduğu bölge neredeyse tamamen boşaltıldı. Yüzlerce yıldır Kürdistan’da yaşayan Süryaniler birer birer göç ettikten sonra, arkalarından sadece harabe köyleri kaldı. Her ne kadar uzağa gitseler de kalplerinden bir parçayı Bagok Dağları’nda bıraktılar. Zira bu dağlar, Turabdin’di; yani Süryaniler için kutsal topraklardı ve Süryanilerin derin bağlarla bağlı olduğu bir coğrafyaydı.

Turabdin’e dönüş

Dünyanın neresine dağılsalar da Turabdin’e dönmek tüm Süryanilerin hayaliydi. Onlarca yıl bu hayalin gerçek olmasını beklediler. 2007 yılında ise Süryanilerin bu hayalleri gerçekleşti. Süryani diasporasının Türk devleti ile yaptığı görüşmelerden sonra topraklarına dönme kararı aldılar. Köyleri harabeye dönen Süryaniler, işe evlerini onarmakla başladılar. Eski köy evlerinin yerine 2-3 katlı, tarihsel dokuya uygun villalar inşa eden Süryaniler, köylerini yeniden onarmaya başladılar.

60’a yakın aile kesin dönüş yapıp köye yerleşirken, 200’e yakın aile ise yaz aylarında tatillerini köylerinde geçiriyor. MARDİN