Yerel seçim çalışması

Mart’ta belediye seçımleri war. Daha çoq war, dêmeyın saqın. Belediye seçımlerının en hêcanli dönemleri bu waqitlerdır. Sistem partilerınden aday olanların projeleri yalan balonuyla şişırılerax hawada uçuşi. Bızımkilerdeyse yerel yönetımlerde qonfederal sistemın farqli modelleri we bunların qaos ortamında uygulanma qoşullarına dair tartışmalar war.

Partilerın gündemi seçım süreçlerınde bu qadar yoğunken, o ortamdan faydalanıp kendi görevlerıni yapanlar da war tabii.

***

Sene 1999. Nisan’da belediye başqanlıği seçımi war. HADEP çoq iddiali bi şekilde seçimlere hazırlani. 1980’den önce biqaç yerde yerel yönetım deneyimi olsa da, parti uzun yıllar sonra legal alanda belediyelerın qazanılmasi stratejisıne gêçmiş.

Bigün gine eyaletteyem. Qomtan geldi dêdi Reco yaqında belediye seçımleri war, ne düşünisen? Dêdım walla onlar bızi ne qadar düşünise, ben de onlari o qadar düşüniyem. Dêdi yani? Dêdım yani “heval orasi bızım alanımız degıl, arqaaşlar en doğrusıni yapilar zaten, orayla ilgili qonilarda bizden bişi istemeyın ji kerema xwe re” felsefesi. Dêdi êle olmaz! Dêdım ma niye onlar yapınca oli da bız yapınca olmi? Dêdi olmaz heval olmaz, bızım onlara destek olmamız lazım, sen de gidıp legale biraz destek vêrecaxsan. Dêdım ma niye başqasi yoq? Dêdi o alani en iyi qullanacax qadro lazımdır, hem seçım sürecınde baqarsın hêç aqlına gelmeyecax fırsatlar da çıxar qarşına. Dêdım êlese temam. Arqaaşlarla wedalaşıp şehre döndüm.

Tabii o zaman kitle legale alışıx degıl. Kime dêsen HADEP’ın seçım bürosuna gidisen? Diiler yoq alandan not getırecax arqaaşla orda buluşacağız. Legal alani sahiplenmeden HADEP çalışmalarında buluni herkes. O zamanın belediye başqan adaylarına bile dêseydız heval xêrlisiylen başqan olacaxsan. Derdi ki ne belediye başqanlıği heval, arqaaşların bazi ihtiyaçlari war, onlari daha qolay ulaştırmax için bi newi qamuflajdır bu. O derece yani.

Neyse, ben de Sedo we Meheme ile bi araya geldım. Durumi onlara anlattım. Dêdım legal qadrolari fazla şımartmamax qoşuluyla onlara taqwiyeye gidecagız. Sedo dêdi walla qusura baxma ben gelmiyem. Dêdım niye? Dêdi legal qadrolar başarısızlıx olsa insana yükliler, başari olsa insani görmiler. Meheme dêdi Sedo’ya qatıliyam hema saxlam bi yer war. Dêdım nêresi? Dêdi Bağlar’da cezaewi çıqışli bi hevalın sorımli olduğu seçım bürosi. Dêdım süper, hem bêlece legale qaymax isteyen qadrolar olursa engellerız. Sedo dêdi walla ben sıze diyeyım ben orda çay filan içmem, legalist küçük burjuwaların çayi mi içılır yaw? Dêdım yaw ne işımız war onların çaylariyla, bızım görevımız bellidır.

Üçümüz qalktıx gittıx cezaewi çıqışli arqaaşın sorumlu olduğu seçım bürosuna. Arqaaşın ismi Latif’tır. Seçım bürosi dêdığım de bıldığımız qehwedır. Qehwedekiler üçer beşer ğruplar halınde oturmişlar. Hangi ğrubun yanından gêçsax susilar. Anliyam ki illegal qonilardan bahsêdiler. Bazılari arada yüksek sesle diyi hevale Latif bekledığım emanet geldi? Latif heval diyi başqa qanaldan xeber gönderdım, ben de bekliyem. Bi digeri aniden yerınden qalxi diyi baan müsade daha Andok’a gidecağım, ordan Sason’a. Digerleri diyi ji hevalan re silav u rêzên taybet.

Anlayacağınız HADEP’ten bahseden hêç kimse yoq.

Neyse, ben, Sedo we Meheme seçım bürosuna gittıx en arqada oturdux. Hevalê Latif geldi Meheme ile toqalaşti. Bıze baxti dêdi arqaaşlar açıx qanal arilar? Meheme dêdi yoq hevalê Latif, saan sonra anlatıram. Geldi bızle de toqalaşti u gitti qehwenın girişınde ayaxta bekledi. Gelen herkesle toqalaştıxtan sonra bıze baxi. Sığara içi sonra gıne bıze baxi. Yaqlaşıx 3 kilo bıyıği war, arada onlari tek tek aşaği çeki, sonra hepsıni awucunun içine alıp gine aşaği çeki. Dêdım Meheme bu sürekli bıze baxi xêrdır? Sedo dêdi kesin gözaltına alındığında bızım robot resmimızi çizdırmax için bızi aqlında tuti. Meheme dêdi walla ben diyem sızi gözüne kestırmiş, çıqış yapacagınızi zannêdi. Gülerax dêdım hele bax yaw, mılise mılislıx heyali quri rebeno.

Bız bêle qonuşurken baxtım qafasıni sallayarax Meheme’yi çağırdi. Meheme gitti. Bunlar qehweden çıxtilar. Ortamda da aşıri illegal hawa war. Sedo dêdi yaw Reco, ben diyem hevalê Latif cezaewınden çıxtıqtan sonra partiye özeleştırısıni bızım üzerımızden vêrmax isti, Meheme’yi iqnaya çağırdi. Dêdım hele Meheme gelsın anlarız.

Fazla gêçmeden Meheme geldi. Dêdım xêrdır, seni niye çagırdi? Dêdi acil paraya ihtiyaç warmiş, xalqtan isterse partinın prestiji bozulur diye istememiş kimseden, qadro olarax benden istedi hema bende quruş yoq. Dêdım walla bende de quruş yoq. Sedo dêdi bende babamın vêrdıği kira parasi war, yarın ew sahibıne vêrecağım. Benle Meheme birbırımıze baqtıx. Dêdım Sedo burda ew sahibi önemlidır yoqsa belki de senın vêrecağın yol parasiyla qırsala gidecax gençler önemlidır? Sedo dêdi yani şey tabii qatılım için feda olsun. Dêdım sen kirayi meraq êtme, neticede o para ARGK için xarcanacax, yarın o ortasınıf komprador ew sahibine bi vêrgi maqbuzi keserem, ondan alacağımız vêrgiyi ew kirasi olarax ona vêrırsen. Dêdi temam êlese. Cêbındeki tüm parayi Meheme’ye vêrdi, Meheme de götürüp Latif hevale vêrdi. O an Latif hevalın gözündeki parıltiyi görünce êle bi duyğulandım ki anlatamam. Yawaşça Sedo’ya dêdım Sedo şu mutluluga bax hele, bu xalqi yenılmez qılan bu hêcandır işte. Dêdi göriyem Reco göriyem, bijî tüylerım diken diken oldi.

***

Ertesi gün üçümüz gine seçım bürosi olan qehweye gittıx. Bu sefer ben de babamın cêbınden 3 aylıx maaşıni almişam. Meheme dêdi walla ben de ewde ne war ne yoq hepsıni aldım. Dêdım Meheme bu parayi Latif hevale vêrdığınde ona söyle ARGK qatılım yapacax arqaaşlara göre hazırlıx yapmiş zaten, ne qadar çoq qatılım olsa o qadar iyidır. Dêdi sen orasıni meraq êtme Reco.

Neyse qehweye girdıx baxtım Latif heval bi ğrupla otırmiş. Bızi görür görmez dêdi arqaaşlar buyur gelın. Yanına oturdıx. O esnada bir arqaaş elınde çay tepsisiyle geldi dêdi heval çay? Sedo dêdi sağol bız içmiyıx. Latif heval yanında oturani işaret êtti dêdi bu belediye başqan adayımız Cebbar Leygara hevaldır. Ona da bızi tanıtti dêdi bunlar da sıze bahsettığım fedekar gençlerdır. Dêdım ne fedekarlıği heval, görevımız. Sedo dêdi keşke kirada olduğumuz iki ew olsaydi da ikisının de kirasıni vêrseydım. Meheme dêdi arqaaşların ihtiyaci qarşilanmişsa bızim için yeterlidır. Cebbar abê dêdi keşke herkes sızın gibi olsa, imkanlarımız qısıtli olsa da sızın gibilerın destegi… Hevalê Latif araya girdi dêdi nêrdee bêle fedekarlıx? Cebbar Laygara dewam êtti dêdi sızın sayenızde bütün seçım bürolarımızın seçıme qadar ihtiyaci olan şeker we çayıni almiş arqaaşlar, sızın qatkilarınızla o soruni hallêttıx bêlece. Hevalê Latif dêdi toz şeker almamız iyi oldi, çay da heqiqi qaçaxtır ha.

Ben, Sedo we Meheme birbirimize baqtıx. Dêdım nnnee? Sedo dêdi çayyy? Meheme dêdi toz şekerrr? Bız şoqtayıx. Latif heval dêdi ewet, sızın vêrdığınız parayla xalqımızın seçıme qadar içecaği çaylar için şeker we qaçax çay aldıx. O esnada elınde cay tepsisi olan genç yanımızdan gêçti dêdi abê sız zaten çay içmisız degıl? Sedo dêdi ne dêmax kendi çayımızi içmiyıx, hele bi çay alayım, ağzım qurudi zaten.

Cebbar Laygara bıze dêdi Bağlar temamdır, Sur için de sızın gibi fedekar arqaaşlar bağışta bulunsa oranın da ihtiyacıni qarşılarız. Baxtım Sedo’nun gözleri dolmiş, nêrdeyse ağlayacax. Hevalê Latif dêdi inanmiyam bêle arqaaşlar gibi başqa fedekarlar çıxsın. Meheme dêdi ben de inanmiyam.

Qehweden çıqtıx dêdım Sedo qusura baxma bu durum için sızın ew sahibıne vêrgi maqbuzu kesemem. Dêdi canın sağolsun yaw, inşella babam beni wurur u kendıne qurtulur benden.

Ertesi gün ew sahibi ewlerıne gitmiş kirayi istemağa. Babasi dêmiş Sedo hanê para? Sedo babasına dêmiş parayi çaldırdım. Babasi oni ewden qowdi. Geldi bi ay bızde qaldi.

Welhasıl 1999’daki seçımden önce Bağlar’daki seçım bürolari egerse hergün tıqlım tıqış oldiysa we o kitle dayanışmasi HADEP adaylarına zafer getirdiyse, çay ikramında parti hêç zorlux çekmediyse, o birilerının sayesınde oldi. Hêç bi başari tesadüf degıldir.